Треба лєциц як мотиль, джобац як оса

автор ясмина дюранїн 29. януар 2017

Нє видзи ше вам же єст коло вас вше вецей людзох хтори ше правя, хтори ше указую же су иншаки як цо су… Єсам ти, мнє ше видзи. Дахто ше прави же є аж и на то вредни, дахто же шицким помага, дахто же є нєзаинтересовани, лєнїви… Так и з мою сушеду… Старша жена, нє ходзим до нєй на кафу, алє ше часто стретаме кед ше враца з церкви. Слава Исусу Христу! Готове за нєшка? Готове, сушедо… Видзим же сце нє богзна як одруцали шнїг пред хижу. Позавчером… А од теди сце нє одруцовали? Цо же? Озда сце хори? Нє хори зме, алє зме по цали дзень нє дома… А убил швет Янка, скаранїк єден, шицок шнїг зоз свойого мосцика преруцал на мою дражку, бо сом му нє сцела дац жем под аренду. Бодай би змочел ноги по колєна… Вецей сом ю нє слухала. Гоч сом ше єй сцела опитац чи ше споведала пред Крачуном. Така побожна жена, а войну у сушедстве зорвала…

То було и скорей так, и сиґурна сом же о тим постоя потвердзени науково тези, рижни психолоґийни випитованя, алє и далєй нє знам прецо би ше дахто претварял. Ша, яки ши-таки ши, тото цо у авзлоґу, тото у дутяну. Лєбо це прилапя, лєбо нє… Я трепем свойо, кончим цо треба, а воно – вербов клїн… Часто випаднєм така наївна же аж… Озда нїґда нє научим…

А повем и тото же мой тонски знїматель, та на шицки тони хтори го окружую патри цаааалком иншак. Наприклад, кед дацо гласнєйше повем, вон гвари же лярмам. Кед з нормалним гласом, а вон же приповедам себе под нос. А кед дакус зацагнуте, та положи слухалки на уха. Нїяк нє добре.

Нє вредзи приповедац о тим. Кажде ше прави. А я би буц така „чистуница”. Мушим отвориц очи, та так крачац през живот. Од тераз будзем иншак: кед ше збиєм з даским на драже нє мам ше цо пребачовац, алє здудрац же Меркуй дакус! Так. Нє будзем фермац живу силу!

Правда, нє знам кельо ме тото будзе тримац. Чи себе нє будзем випатрац чудно кед ше опатрим до жвератка? Пред ким вец будзем нормална, а кого, у ствари, будзем спреведац?

Уж сом заґажела до филозофиї, а нє будзем себе знац як розтолковац… Та, яка ме бриґа цо сушеда пове, я мотиль, зоз милион фарбами. Хто ше добре запатри – шицки увидзи, а хто нє – збере од оси. А кед треба – почнєм и бринїц, та увидзиме хто кого будзе слухац.

www.zenoblogija.com

(Опатрене 162 раз, нєшка 1)