УСПРС критикує Нарис закона о основох системи образованя

автор танюґ/сен
884 Опатрене

БЕОҐРАД – Уния синдикатох просвитних роботнїкох Сербиї (УСПРС) критикує Нарис закона о основох системи образованя, понеже оценєла же вон, з даваньом превельких овласценьох министрови, оможлїви централизованє образовней системи. Ґу тому, нєзадовольни су и з ришеньом о анґажованю нових роботнїкох.

– Рок и пол робиме на змесцованю технолоґийних звишкох и шпорованю у системи. Нарис закона предвидзує отверанє конкурсу як способ анґажованя. То би значело уход нових людзох до системи, а остали би и гевти котри нє маю достаточне число годзинох – гварела предсидателька УСПРС Ясна Янкович, котра критиковала и же синдикати нє поволани на прегварки о закону, гоч то предвидзене зоз Спорозуменьом о ришованю спорних питаньох.

– З Нарисом закона, нажаль, патриме як ше цалу систему централизує и министер одлучує о шицким. Думаме же то нєможлїве, прето же у рамикох школох єст вецей як 2 000 установи, цо нє мож контроловац з єдного места, з Министерства, то физично нє можлїве – визначела Янковичова.

УСПРС ше обава и политизациї, бо думаю же кед министер нє будзе знац кого поставиц за директора, совит поглєда од локалней самоуправи, одкаль му препоруча дакого хто блїзко при власци.

Як пише „Блиц” и Национални просвитни совит вимагал поцагованє того Нарису и оценєл же предложени ришеня нє мож виправиц.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ