Унапредзенє меншинского информованя состойна часц евроинтеґрацийох

автор саб фото вев
1k Опатрене

НОВИ САД – У Медия центре Войводини у Новим Садзе вчера, 28. фебруара, отримани консултативни сход о информованю на меншинских язикох, а у контексту евроинтеґрацийох и Поглавя 23 у процесу прегваркох о приступаню Сербиї ґу ЕУ. На сходзе, хтори орґанизовали Войводянска инициятива за ЕУ и Нєзависне дружтво новинарох Войводини, медийни експерти, новинаре, представителє европских институцийох у Сербиї цивилного сектору и националних осовитох националних меншинох дискутовали о стану медийних шлєбодох у информованю на меншински язикох, способе финансованя и сполньованю явного интересу у обласци информованя припаднїкох меншинских заєднїцох.

Приватизованє медийох, конкурсне финансованє, алє и ґенерална криза традицийних медийох очежую тоту мисию, алє єст даскельо алтернативни перспективи хтори у будучносци можу буц ришенє за терашнї проблеми. Статус и фахово стандарди за меншински медиї хтори ше и далєй финансує з буджету, медийни партнерства и формованє медийох цивилного сектору хтори ше фокусую на информованє меншинских ґрупох, дзепоєдни з моделох о хторих бешедоване на тим сходзе.

informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu evropskih integr

О третману меншинского информованя у процесу евроинтеґрацийох у першей сесиї бешедовали Ана Томанова Маканова спред Националного совиту Словацох и Координациї националних совитох, началнїца Оддзелєня Защитнїка правох гражданох за меншински права Виолета Чорич, совитнїк у Канцелариї за людски и меншински права Влади Сербиї Владо Радулович, потим Лїляна Бреберина з Медийного оддзелєня Мисиї ОЕБС у Сербиї и медийна експертка Жужана Серенчеш.

У другей сесиї було слова о дотерашнїх резултатох, односно витворйованю Акцийного плану за меншини у обласци информованя, о чим бешедовали представителє Националного конвенту о ЕУ за Поглавє 23 Милан Антониєвич з ЮКОМ-у и Петар Жмак з Гражданских инициятивох, член Прегваряцкого тиму Сербиї за Поглавє 10, хторе ше одноши на информатичне дружтво Слободан Арежина и одвичательна редакторка „Гласа люду” Владимира Дорчова Валтнерова.

2-Mediji-03

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ