Учел ґлуму през бависко

автор Мая Зазуляк Гарди 28. септембер 2018

Школяр другей класи керестурскей Ґимназиї Емилиян Няради з Руского Керестура од 3. по 27. авґуст бул на Младежским уметнїцким кампу у Ростренену у Французкей, на хторим участвовали млади зоз Белґиї, Французкей, Польскей, Нємецкей и Сербиї.

На тот Камп ше приявели 18 млади особи зоз нашей жеми, а вибрани були штверо, медзи хторима и Емилиян, хтори бул на ґлумецкей роботнї.

– Ростренен єдно мале, красне место. На Кампу зме, медзи иншим, давали идеї як би могло ожиц празни места, валалчики у шицких державох. Була можлївосц приявиц ше на радийску роботню, роботню пластичней уметносци и ґлумецку, а понеже я роками ґлумим у Керестуре, приявел сом ше праве на ґлуму, на хторей сом бул єдини зоз Сербиї – толкує Емилиян.

Кед сцигли, алє и кед ше врацали зоз Французкей, учашнїки мали нагоду нащивиц и Париз. Емилиян ше зоз Кампу врацел одушевени, полни з упечатками, новим ґлумецким знаньом, алє и новима познанствами. 

– Спали зме у шатрох. Шицко було барз добре орґанизоване. Давали нам вежби як през бависко научиц ґлумецки рухи. Потим зме сами мали порихтац представи, дали нам лєм дакус тексту и подзелєли нас до двох ґрупох. На концу зме ґлумели пред локалну публику, а остатнї тидзень зме правели плакати за представу. Збили зме ше зоз шицких трох роботньох. На радийскей роботнї правели звуки за представу, а школяре зоз роботнї пластичней уметносци фарбели напущени локали, цо було видно у позадини у представи. Публика була задовольна, а можем повесц же ми нє бул проблем ґлумиц на анґлийским язику – визначує вон.

Знанє хторе здобул у Кампу, Емилиян планує пренєсц и на своїх парнякох з хторима ґлуми у Керестуре.

– Бешедовал сом им там и о Руснацох, та нас хвалєли же яки зме активни, а мало нас єст. Правели зме и интервюи кажде на своїм язику. З радийскей роботнї ми поставяли питаня на сербским язику, а я им одвитовал по руски, и то було емитоване на двох локалних радийох – гвари Емилиян и додава же ше барз здружел зоз учашнїками зоз Сербиї, та тераз провадза конкурси же би ше на даєден приявели шицки вєдно.

(Опатрене 233 раз, нєшка 1)