У Здруженю паприґарох нєшка и ютре орґанизоване гласанє о планє реорґанизациї Хладзальнї 

автор зам
1.1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – З Привредного суду у Зомборе на адреси велїх Рускокерестурцох тих дньох по пошти сцигло обвисценє о гласаню за нови, ткв. Напредок пририхтани план реорґанизациї „АБЦ ФУД” АД Руски Керестур, по хторим предложене же би ше паприґаром, бувшим и терашнїм роботнїком „АБЦ” и меншим фирмом, односно  поверительом з „класи Д”,  за 40 одсто зменшане длуство зменшало за ище 60 одсто.

Здруженє паприґарох Руского Керестура информує шицких Керестурцох котри достали тото обвисценє и маю право гласац (и по вецей предметох), же пре швидше гласанє и ефикаснєйше доручованє поднєскох-гласацких лїсткох, нєшка и на ютре у своїх просторийох у Спортскей гали Здруженє орґанизує гласанє.

У Здруженю нєшка, штварток, и на ютре, на пияток, од 20 до 22 годзин можу гласац шицки поверителє з „класи Д” котри достали обвисценє, а у сотруднїцтве з адвокатку паприґарох у тим предмету, у Здруженю уж пририхтани и правно валидни поднєсок-гласацки лїсток.

Же би шицки котри гласаю о предложеним новим планє реорґанизациї Хладзальнї нє мушели исц до Зомбора, лєбо посилац по пошти гласацки лїстки, шицки поднєски-гласацки лїстки представителє Здруженя паприґарох нараз однєшу до Зомбора.

Судска розправа о одлучованю о предлогу и гласанє о напредок пририхтаним планє реорґанизациї „АБЦ ФУД” АД Руски Керестур у Привредним судзе у Зомборе заказане за 16. юний на 12 годзин.

 

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ