У Коцуре будзе руске оддзелєнє першей класи

автор злк
983 Опатрене

КОЦУР – Вчера до ОШ „Братство єдинство” у Коцуре з Министерства просвити сцигол допис з хтрим ше Школи дошлєбодзує же би и у идуцим школским року  формовала оддзелєнє на руским язику.

Так у септембру до першей класи ОШ руша пецеро першокласнїки котри наставу буду слухац на руским язику.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ