У априлских „Меншинских висткох” о Руснацох и нашим Заводу за културу

автор зам
851 Опатрене

БЕОҐРАД – На насловним боку найновшого, априлского числа електронского виданя Билтену о живоце меншинских заєднїцох у Сербиї „Minority News” („Меншински висти”) наявени интервю з дотерашню о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивану Дудаш, у хторим вона представя Завод и Руснацох у Сербиї.

Попри спомнутого тексту, у найновшим Билтену и текст о закончуюцей фази велького проєкту штирох националних заєднїцох „Карпатски паралели”, хторому ношитель Завод за културу войводянских Руснацох, а финансиєр Фондация за отворене дружтво.

„Меншински висти” приноша и тексти з активносцох ромскей, єврейскей, мадярскей, словацкей, бунєвскей, влашскей и македонскей заєднїци у Сербиї, а новини мож опатриц на адреси: www.minoritynews.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ