У вербаскей општини 36 виберацки места

автор але
865 Опатрене

ВЕРБАС – У вербаскей општини ше на предсидательних виберанкох будзе гласац на 36 виберацких местох, а до виберацкого списку уписани 35 889 гласаче. У самим городзе 2. априла буду отворени 19 виберацки места, по штири у Коцуре и Змаєве, а по три виберацки места у Бачким Добрим Полю, Равним Селу и Савиним Селу.

Вербащанє у Старим Вербаше можу гласац на виберацких местох у СПР „Код моста“ у Нєґошевей улїци, у Новей амбуланти „Стари Вербас“ у улїци Петра Драпшина, у ПУ „Бошко Буха“ у улїци Бошка Бухи, у просторийох Здруженя „Задруґар“ у улїци Ивана Милутиновича, у Першей Месней заєднїцї у улїци Светозара Марковича, у Штреднєй школи  „4. юлий“ у улїци Светозара Марковича, у ОШ „Светозар Милетич“ у улїци Светозара Марковича и у просторийох Здруженя вожачох у улїци Маршала Тита.

Гражданє точносц своїх податкох у виберацким списку ище вше можу превериц у Општини Вербас кажди роботни дзень од 7 до 15 годзин (на другим поверху, канцелария ч. 8), лєбо прейґ сайту Министерства державней управи и локалней самоуправи – www.mduls.gov.rs, з уношеньом свойого єдинственого матичного числа.

Гласац годно без обвисценя о гласаню, алє з важацу особну леґитимацию, пасошом, або вожацку дозволу, односно документом дзе єст єдинствене матичне число гласача.

З нєважацу (стару) особну леґитимацию гласац годно лєм з потвердзеньом з Министерства нукашнїх дїлох же дата вимога за видаванє новей леґитимациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ