Фельтони, документарци…

автор борис варґа
1.1k Опатрене

За остатнї два роки удало нам ше у „Руским слове” обновиц таки аналитично-хронїчарски жанр як – фельтон. Акцент бул положени на медзинародни и траґични теми.

У прешлим чишлє мали зме нагоду пречитац фельтон о траґичней рочнїци акциї „Висла” и страданю нашого народу у Польскей, на Горнїци, о чим ше нє так вельо зна ту, „долу”. У тим чишлє порихтали зме фельтон о Голодомору у України 1932/33. року. Прешлого року зме писали статї, подобни як фельтон, о страданю Руснацох у чаше Першей шветовей войни, Терезину и Талергофу.

Тиж так, найвекши фельтон у вецей предлуженьох и зоз вецей провадзацима жанрами, бул о 25. рочнїци страданя Руснацох у Вуковаре, односно у Миклошевцох и Петровцох. Тему котру ше штварцину вику у наших новинох барз поцихучки споминало…

Фельтон – єден з найвимагаюцших новинарских жанрох. Обично го пишу ветеранє, або виртуози новинарства, шведкове и актере подїйох. Людзе зоз искуством, у рокох и зоз пирком. Но, у „Руским” фельтон пишу и млади сотруднїки…

Фельтон – може постац будова, або материял за будуци науково виглєдованя, прето го нє треба занєдзбац.

Пандан фельтону на ТВ и на радию – документарна емисия и репортажа. РТВ ше може цешиц же мал новинара як Михал Рамач, котри през документарци зазначел драматични период розпадованя и транзициї Югославиї. Хибя и документарни емисиї Олґи Карлаварис, чий нєдостаток видно по репризох старих єй прилогох.

Алє, прето ту релативно нови мена и теми. Славко Винаї ше зоз одличнима документарцами влапел до историї популарней и рок музики при Руснацох.

Хиби и руска архива друкованих фельтонох, авдио и ТВ , репортажох и документарцох. Тераз то у електронскей форми анї нє так чежко направиц. Алє треба часу, волї и сцелосци.

Праве така єдна архива будзе мойо особне предкладанє за нову Стратеґию Руснацох 2020–2030.

Пишце нам – ruske.redaktor@gmail.com.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ