Хто, кед нє ви сами?

автор мирослав задрепко
814 Опатрене

Нєдавно умар наш колеґа Борис Триван.  Бул главни и одвичательни редактор порталу Noizz.rs, алє то лєм єдна зоз роботох хтори робел. Пред тим бул археолоґ у Єгипту, основал Маркетинґ центер за образованє одроснутих „Educa humana“, бул сотруднїк Универзитета Кембридж и ище вельо того. Бул найлєпше потвердзенє власней максими же у жеми у хторей ше Тияни Айфон удало постац явна особа и селебрити, а Томови Николичови предсидатель, нє можеце мац вигварку за особни нєуспих.

A векшина з нас, випатра, праве по даякей процивней максими жиє. Вше маме вигварки, виновата нам власц, виновати нам шеф, виновата нам система, нєщешлїви зме у вязи лєбо малженстве, на роботи, у тей жеми… а нє робиме нїч же бизме то пременєли. Даєдни ришели же им досц того шицкого и пошли до иножемства. З єдного боку розумим, алє то заш лєм нє значи же там даґдзе лєпше. Пенєжу вироятно будзе вецей и то досц того риши, алє и там можеце мац шефа комплексаша, буц зоз даским кого нє любице, лєбо вам на власц приду популисти яки владаю и у тей нашей часци Европи. И хто вам вец будзе виновати? Знова ше врациме на то же зме сами свойо ґаздове. Кед ми нє верице, ниа вам Тома и Айфонка як контрарґумент: кед могли вони постац тото цо постали, чом би и ви нє могли буц щешлїви и витвориц свойо жаданя? Правда же за громаду ствари треба и отрушинка таланту, алє лєм робота на витворйованю цилю вас ґу тому цилю и приведзе. Нїхто други и нїч друге.

Е, исте вам и зоз тоту державу. Була нагода ‘91, ‘93, ‘96, 2000, 2012… и цо у медзичаше? Була, кажди з тих рокох бул шанса, и велї други нагоди були и пред тим и после, алє вше зме як дружтво мали якиш вигварки. Те ше ми нє маме цо мишац, те добре лєм най нє горше, те тото, те гевто и вец после йойк и скарженє  же як нам чежко. Нормално же чежко кед нїч нє виведземе до конца. Нє пачи ци ше власц? Акция мили мой, друкуй летки, орґанизуй нови Отпор, анимируй людзох. У власци ши, а нє пачи ци ше цо и як ше роби? Акция мили мой, у структури ши та меняй, толкуй, прешвечуй. Як цо вам приватни живот нє зоорґанизує и нє злєпша нїхто окрем вас самих, так вам и дружтвено-политичну систему нїхто нє пременї по вашей дзеки, окрем вас самих,  нєт ту вельо филозофиї. Односно, єст и то у максими єдного упартого порталу: „Кед вам добре, вецка нїч”. Алє ше вец нє маце цо бунїц.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ