Цали живот у музики и з рокерами

автор але
1.5k Опатрене

У рокенрол приповедки у Вербаше главни улоги одбавели даєдни Руснаци и людзе уключени у рускей заєднїци, а їх животи и професийни кариєри ше часто преплєтали. Микола Чизмар Коле, Лаза Узелац и Андрия Червеняк Диша були парняки, часто сотрудзовали и єден од другого учели.

Андрия Червеняк власну приповедку почина ище од основней школи кед як школяр шестей достал слабу оцену з русийского язика. Теди його класна одредзела же ма ходзиц до Миколи Чижмара и учиц ше вєдно з нїм, кед же сце виправиц оцену. Медзитим, нє було то так як наставнїца задумала…

– Учели зме ше, алє то нє було тото цо нас интересовало. Я барз добре рисовал, а Коле уж теди грал на ґитари, та ше нас двоме порадзели же я йому будзем рисовац портрети, а вон ме научи грац на ґитари. Русийски язик сом вше на швидко робел пред годзину, алє так шицко почало – толкує Червеняк, познатши як Диша.

Теди тинейджере, и дакус старши, куповали часопис „Браво” у хторим ше находзело шицко цо було вязане за найновши шветово тренди. Там млади першираз видзели хлопски ципели на штикли, звонцари, тренд длугоких и нєзачесаних власох.

„СВИРКИ” БУЛИ БАРЗ ПОПУЛАРНИ

20 1974 FAM salamun miroslav bubanj - cervenjak andrija sitara - bala ferika basАндрия перши пенєж заробел ище як хлапец, бо го оцец одмалючка обучовал за рижни ремесла. Oд першей „плаци” купел ґитару у робней хижи „Беоґрад” у Вербаше, хтору пред тим мешацами шацовал у авзлоґу. На електричней ґитари почал грац 1973. року.

Тих перших рокох кед почал грац, барз ше чежко доходзело до инструментох, а на „свиркох” були углавним импровизовани, пожичени, доробени…

– Грали зме на акустичней ґитари, алє зме ю ношели до єдного майстра до Нового Саду хтори нам покладол маґнети на струни и вец єден конєц електричного шнура бул у ґитари, а други зме заквачели на ґрамофон и зоз того ше чула музика. Були то чежки, алє интересантни часи за музику – здогадує ше Диша и предлужує:

– Я тераз кед озвучуєм даяку „свирку” у карчми, можем принєсц озвученє од три тисячи вати, а кед зме починали грац, мали зме углавним даяки лампашов змоцньовач од 30 вати. Дакеди на 15 вати були приключени и шпивач и клавиятури, алє зме дзвигли атмосферу и шицки танцовали – толкує Диша и духовито коментарує же му нє ясне як нєшка млади приду на „свирку” и стоя нєзаинтересовани, як кед би им було допито.

Диша грал у велїх бендох и грал по велїх местох у держави и ширше.

На репертоаре мали найпопуларнєйши писнї ґрупох Слейд, Свит, Сузи Кватро, познєйше Лед Цепелин, Дип Парпл, Блек Сабат, а додава же теди уж були популарни и Дейвид Боуви, Ентон Джон… Кед пошли до даєдного валалу дзе их млади нє познали, таки яки були – власати и у звонцарох, шицки були одушевени, бо тоти свирки були єдине случованє у валалє.

Пред 30 роками Диша мал аж и таки инструмент хтори претварял звук ґитари на синтисайзеру, и бул єдини на тих просторох хтори на нїм грал. Инсрумент и опрема були барз драги, теди зашицко заплацел коло 50 тисячи марки, алє ше швидко шицко виплацело, бо после того барз часто грали.

Лазар Узелац охабел препознатлїви шлїди у рок музики

Лазар Узелац охабел препознатлїви шлїди у рок музики

Кед ше врацел зоз войска, Диша грал и зоз Колетом, Силвом Арваї и Мирославом Саламуном. Кед ше першираз оженєл, грал и зоз свою тедишню жену и терашнїм кумом Стояном Ратковим Цолетом, а познєйше оформели менши бенд у хторим грал и з Йоакимом Шантовим, з хторим сотруднїцтво предлужел и познєйше. Найвекши успих мал зоз бендом „Хазард” хтори ма професийни знїмки своїх авторских писньох у вербаским радию. Зоз Лазом Узелцом, хтори медзи нїма бул найшколованши музичар, грал уж теди кед обидвоме були искусни професийни музичаре.

СЦЕКОЛ НА ТУРНЕЮ

Андрия Червеняк вше роздумовал же раз з бендом пойду на турнею по Ядранским морю, алє теди ище вше робел у вербаскей олєярнї. Там робел и його оцец, и ясне му було же ше нє зложи з тим док учує яки ма плани. Гоч робел на добре плаценим роботним месце, Диша задзековал лєм дзень пред тим як пошли на морйо. Знал же оцец робел трецу змену и же будзе спац длужей, та вихасновал нагоду и практично сцекол на свою першу професийну турнею.

ЛАЗАР БУЛ НАЙШКОЛОВАНШИ МУЗИЧАР

– Вон грал на ґитари, бас ґитари и клавиятури и шицко грал перфектно, алє думам же найлєпше грал на клавиятури. Вон бул найуспишнєйши у музичней кариєри. Часто зме сотрудзовали зоз бендами кед требало наступиц на даякей значней подїї, бо зме грали подобну музику. Його ґрупа „Сони” з Нового Саду була барз популарна, та зняли аж и синґл. Лазар вецей нє медзи нами, а пред тим як цо нас зохабел, ознова ше мал зисц спомнути бенд. Сцели наступиц ище даскельо раз, алє го хорота  обегла – памета Диша.

Узелац, после професийней кариєри граня по цалей жеми, почал робиц як корепетитор у тедишнїм Доме култури дзе провадзел балет и други музични точки аматерох. Уж теди почал сотрудзовац зоз руску заєднїцу, а остатнї дзешец роки познати Лаза бул порядни у оркестру у „Карпатох” дзе грал контрабас.

Андрия Червеняк нєшка уж дзешец роки озвучує шицко цо ше случує у околїску. Ма сервис звучнїкох, репарира их, меня картони, прави опрему, шкатули и шицко друге цо вязане за тоту роботу. Преширел свойо знанє и на електронїку, на змоцньовачи…

Андрия Червеняк Диша

Андрия Червеняк Диша

И нєшка ходзи на коцерти, мото стретнуца и сотрудзує з велїма бендами, роби на озвученю. На „ЦМОК Фесту Червинка” мал нагоду сотрудзовац з велїма рок бендами з просторох бувшей Югославиї. Окрем того, вон и у Орґанизацийним одборе „Black Hole Festu” хтори ше роками отримує у Старим Вербаше, у Ямурачи.

Андрия Диша Червеняк и нєшка през роботу повязує шицких вербаских рокерох.

ОРИҐИНАЛНИ ЗВОНЦАРИ

Перши бенд хтори Диша основал волал ше „Ноц”. Памета же теди сам себе зошил „звонцари”, так же розштригнул панталони и доложел фалаток платна. Же би бул автентични, хтошка з родзини му вишил назву бенда на уруцени платки на ногавкох. Барз ше цешел.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ