Цо робиц кед лабда мирує?

автор яви 20. юлий 2018

Фодбалере, рукометаше и рукометашки Русина закончели свойо першенства. Резултати вшелїяки – чи то успих, чи нєуспих.

Фодбалере Русина змагали ше у Подручней лиґи Зомбор–Бачка Паланка и од 15 екипох завжали 13. место, а освоєли 28 боди, 7 змаганя достали, 7 одбавели нєришено, а 14 змаганя страцели, посцигли 46 ґоли, а достали 67.

НОВИ ТРЕНЕРЕ

Велї думали же ярня часц першенства принєше и лєпши резултати, голєм так було дотераз, но нє и того першенства. Екипа пременєла тренера, место Саянковича пришол Зоран Маливук хтори започал пририхтованя хтори пре добру хвилю отримани на стадионє. На тренинґох штирме-пейцме бавяче, углавним младшого возросту. Тренер Маливук орґанизує приятельски змаганя на хторих присутни вецей бавяче, алє таки змаганя було лєм три, а то були за дзепоєдних и єдини тренинґи. Започало першенство, перши 4 змаганя зоз процивнїками хтори були кандидати за перше место. Резултати слаби. Ознова приходзи до пременки тренера, тераз место Маливука приходзи Ранко Делич, хтори пребера екипу таку яка є. Но, пременки настали, бавяче почали приходзиц на тренинґи у векшим чишлє, алє резултати ище далєко. У шицким тим покалїчує ше Катона и Чизмар, ґолґетере Русина, а кажде змаганє ше бави за оставанє у лиґи, а зоз таким прициском барз чежко бавиц. Но, заш лєм, на концу Русиново бавяче зоз даскельо побидами обезпечели оставанє у лиґи.

На управи ше стої, тераз док лабда мирує, опитац ше же цо ше то збуло?!

Екипа Русина составена зоз бавячох зоз Керестура, бавяче у просеку маю 22–23 роки. Чи им тоти роки и оправданє же би нє приходзели на тренинґи, чи им робота оправданє, чи им нєпорихтани терен, або хибенє опреми оправданє за слаби резултати – вшелїяк же нє. Младосц би им требала давац борбеносц (фодбалске знанє маю), на стадиону єст ошвиценє хторе оможлївює тренирац и у вечарших годзинох, та им робота нє може буц оправданє, опреми маю досц, а терен бул вше одлично порихтани. И, дзе вец проблем?

Велї людзе укладали свойо средства, свой шлєбодни час же би тоти млади бавяче мали условия и за тренинґ и за змаганя, алє вони випатра же свойо обовязки ґу тому шицкому похопели досц нєозбильно. Алє, критиковац их, чи нє? Велї би поведли же добре же и приходза, бо по других местох ше случує и же ше клуби гаша, праве прето же нєт досц бавячох зоз того места, а пенєжи за других нєт.

У паузи першенства треба направиц озбильну анализу, видзиц на кого мож раховац, а на кого нє, як у управи так и у екипи.

ПРОБЛЕМИ РУКОМЕТАШОХ И РУКОМЕТАШКОХ

Рукометаше и рукометашки Русина маю єден заєднїцки проблем, а то нєдостаток управи. Нє може екипа остац нє єдним, або на двох членох, нє може буц бавяч источашнє и тренер екипи, а зоз лавочки нєт хто водзиц екипу.

Рукометаше Русина започали пририхтованя ознова у малим чишлє, у спортскей гали, у чаше хтори им одвитовал, а заш их лєм було мало. Зоз екипу робел Дзвоно Планчак хтори тиж заняти, а заш лєм приходзел на тренинґи и зоз бавячами кельо их було, робел. Започало першенство, а Русин трацел змаганя єдно за другим и од екипох хтори у єшеньскей часци першенства победзовал. Перши пол час, док мали моци, бавели добре, а у другим, пре нєдостаток кондициї, бавели слабо. Но, випатра же кажде змаганє бул и озбильни тренинґ, бо на нїх були шицки бавяче. Остатнє змаганє процив екипи Борца указало тот квалитет яки зме звикли видзиц од Русинових бавячох.

Тренер Планчак до екипи уводзел и младих бавячох хтори оправдали свойо бавенє и заслужую довириє. Випатра же яка лиґа, а вона була досц нєозбильна, и скоро нїґда ше нє знало же з ким ше и кеди бави, таке було и Русиново бависко.

Рукометаше Русина ше змагали у трецей лиґи ґрупа Бачка, од 7 екипох завжали 4. место. Зазначели 5 побиди и дожили 7 пораженя, посцигли 307, а достали 320 ґоли.

През паузу би требали оформиц управу, одредзиц же би Планчак бул лєм тренер, а попри одличного ґолмана Миленковича, пренайсц ище єдного.

За рукометашки Русина би могло повесц же су добра екипа, алє кед би бавели у пионирскей конкуренциї. Нажаль, вони ше змагали у другей лиґи сивер, ґрупа Срим – Бачка, завжали 7. место од 8 екипох, єдно змаганє достали, а на 13 змаганьох дожили пораженя.

Гоч резултати слаби, вельки успих то же Русин ма женску екипу хтора ше змага, екипа хтора ма ище вельо часу же би напредовала. Зоз добрим тренером и управу, зоз добру роботу и вельким сцерпеньом од тих дзивчатох мож обчековац резултати.

Чежко критиковац тих младих фодбалерох, рукометашох и рукометашки. Вони свойо шлєбодни викенди препровадзую на теренох, свой шлєбодни час на тренинґох, дружа ше медзи собу, поставаю лєпши, дружтвенши особи, звикню и на побиди и на пораженя, отаргнути су голєм на хвильку од компютерох, кафичох.

Треба их потримац, бо вони з нашого валалу, боря ше як знаю и можу за фарби Русина.

ВИРНИ НАВИЯЧЕ ЗА ОДЛИЧНУ ОЦЕНУ

Найвецей у тим шицким треба похвалїц русинову публику хтора кажде змаганє на Ярашу и у спортскей гали провадзела у вельким чишлє. На каждим стретнуцу их було 200–300. Кед Русин бавел на цудзим терену, було их вецей як домашнїхй навиячох. З другима словами були велька потримовка екипом рукометашох и фодбалерох. Були бавяч вецей. Прето заслужую одличну оцену.

(Опатрене 184 раз, нєшка 1)