Чуванє окремносци єдней заєднїци и зоз службеним хаснованьом язика и писма

автор зам
900 Опатрене

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш вовторок, 28. марца, подписал контракти о додзельованю средствох за витворйованє предметних активносцох орґанох и орґанизацийох, установох и институцийох з Войводини у чиєй ше роботи службено хаснує язики и писма националниох меншинох.

У буджету АП Войводини у тим року за тоту намену опредзелєни 9,5 милиони динари – за проєкти зоз спомнутей обласци, оспособйованє занятих же би хасновали язик националней меншини, за розвой системи електронскей управи у условийох вецейязичносци, за трошки вирабяня и поставяня вецейязичних таблох з назвами местох, улїцох, площох, орґанох, орґанизацийох, обвисценьох, як за друкованє вецейязичних формуларох и явних публикацийох.

Бешедуюци на сходзе з добитнїками средствох у Велькей сали Скупштини АПВ, Михаль Нїлаш визначел же нєможлїве бешедовац о очуваню окремносцох єдней националней заєднїци – векшинскей, лєбо меншинскей – кед вона нє може хасновац свой язик и писмо.

– Понеже мултикултурализем, чия ознака и вецейязичносц, медзи найвекшима богатствами нашей Войводини, цошка по чим зме як реґия препознатлїви вшадзи у Европи, та и у швеце, важне тото богатство зачувац, пестовац и унапредзовац, а то мож лєм кед зме здружени и єдинствени у витворйованю того цилю – гварел Нїлаш.

Здогаднул и же Влада Републики Сербиї (РС) прешлого року прилапела Акцийни план за витворйованє правох националних меншинох за прегваряцке Поглавє 23 о приступаню ґу Европскей униї, з чим РС унапредзованє основних людских и меншинских правох и шлєбодох поставела до институцийного и законодавного рамику, а у тим и почитованє права на хаснованє мацеринских язикох и писмох и їх уводзеня до службеного хаснованя.

Єден з ношительох витворйованя активносцох з Акцийного плану и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, а праве и обезпечованє средствох за службене хаснованє язика и писма меншинох єдна з тих активносцох. Одредзени роботи з Акцийного плану зверени и локалним самоуправом, гварел Михаль Нїлаш, а сообщел ресорни покраїнски секретарият.

1-APV-02

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ