Школа „Петро Кузмяк” у новим проєкту

автор маф
897 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре першей класи ґимназиї на руским язику рукококерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” Терезка Будински и Марко Буила вибрани (на конкурсу) за участвованє у Програми медзинародней мобилносци и диґиталних схопносцох младих людзох з руралних штредкох – RUR.IT.A.N.I.A.

Будинскова и Буила уключени медзи 10-ерих младих зоз Сербиї, а у цалим проєкту буду участвовац 100 млади од 16 до 22 роки з 9 европских жемох – з Албаниї, БиГ, Нємецкей, Французкей, Шпаниї, Польскей, Естониї, Белґиї и Сербиї.

Вибрани школяре прейду 14-дньово обуки за тот проєкт, хтори буду витворени прейґ медзинародней черанки школярох. Обуки буду у Сербиї, Белґиї и Нємецкей, а керестурски школяре иду до Нємецкей и Белґиї – Будинскова у Нємецкей будзе од 23.юлия по 6. авґуст, а Буила у Белґиї од 21. авґуста по 3. септембер.

На пондзелок и вовторок, 19. и 20. юния, вєдно з педаґоґиню Любицу Няради, котра керестурску Школу уключела до того проєкту, спомнути ґимназиялци буду  участвовац на информативней розгварки у Волонтерским центре Сербиї у Беоґрадзе, хтори вєдно з Младима виглєдовачами Сербиї реализує проєкт.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ