Щешлїви „пейдзешати”

автор йоаким рац 22. марец 2018

„З нагоди трирочнїци шмерци нашого познатого театралного ентузиясти и длугорочного режисера керестурских аматерох Петра Ризнича Дядї снує ше у Руским Керестуре смотра руских аматерских дружтвох”.

Так глашела Одлука Совиту Дома култури давного 1969. року, о смотри, односно як познєйше достала физиономию, о Мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Перши даскельо Меморияли паметам як школяр основней школи, а познєйше и як школяр керестурскей Ґимназиї. На остатнїх 35 доставам конкретни обовязки як заняти у керестурски Доме култури котри нєпоштредни организатор Меморияла. На 15 мемориялох сом найодвичательнєйши за орґанизацию як директор Дома култури. Паметаня помишани. Крашнє було кед зме, як школяре ґимназиї, були обовязни присуствовац на представох на Мемориялу, бо „Бесерминї дава писмени зоз тематику представох одбавених на Мемориялу”, а у архиви Дома култури пренашол сом допис Синдикату Комбинату „Перши май” же би превжали 150 обовязни уходнїци за Мемориял, котри исти откупел. Нєт вецей професора Бесерминя, школяре рускей Ґимназиї вецей нє маю обовязку присуствовац на представох, Комбинат давно приватизовани, а у приватнїка озда Синдикат нє ма цо робиц, та напредок нєт хто купиц уходнїци.

У таких условийох западло нам младшим у Доме култури орґанизовац драмски Меморияли. Орґанизовац Драмски мемориял, окреме на концу осемдзешатих и у дзеведзешатих рокох наисце було чежко. Обецунки пред Мемориялом о софинансованю вельо – и од державних институцийох, и од чесних поєдинцох. Пенєжу од держави, односно Министерства култури мало, од Покраїни, у тедишнїм чаше, ище менєй, так же финансованє остало найчастейше на упартих поєдинцох, приватних поднїмательох и на Доме култури, котри найчастейше обезпечовал пенєж  за утрати зоз власних средствох. А вец, през ноц, ми у єдней держави, а нашо за Дунайом у другей. Без огляду на таку ситуацию, нїкому нє спадло на розум биєналне отримованє, лєбо, нє дай боже, утаргованє Драмского меморияла. Так, после бомбох ‘99. року, Днї култури югославянских Руснацох у Руским Керестуре починаю зоз Мемориялом.

През пейдзешат роки тирваня Меморияла, на керестурскей сцени одбавени вецей як 450 представи на руским и на других язикох. Вигосцели зме аматерох зоз шицких наших местох, своїх зоз Прешова, професийни театри зоз Нового Саду, Зомбора, Кикинди, Смедеревскей Паланки…, а були нам госци и професийни театри зоз Беоґраду. Спрам можлївосцох и обставинох, през тот час зме, вєдно зоз Руским народним театром „Петро Ризнич Дядя”, укладали до технїки и опреми, подзвиговали условия за театрални представи.

Дватисячити роки руцели нове, обецуюце шветло и надїю. Мемориял привитую ґлумецки велїканє Светлана Цеца Бойкович и Петар Краль. А награду за найлєпшу представу дозелює Министер култури Бранислав Лечич. И як ше то у живоце найчастейше случує – и тота надїя кратко тирвала. Револуция жедла свойо чада, а ентузиясти и аматере по наших местох покус вистали.

Нєт вецей на керестурских дескох Ораховчаньох, Дюрдьовчаньох, Вербащаньох, аматерох зоз Суботици, Шиду… Нєт анї велїх тих цо чесно помагали, орґанизовали…

Пейдзешата рочнїца у живоце чловека нагода же би помали зводзел рахунки. Тиж так, то и роки котри би требали виволовац почитованє и уважованє.

Чи то так и з Мемориялом?

На тогорочним Мемориялу буду одбавени три представи по руски и два по сербски за одроснутих. Нє бог зна цо. Тиж так, як и велї роки пред тим, финансиї ище вше лєм наздаваня и жаданя, покля ше комисиї и одвичательни нє догваря же кельо вредза пейдзешат роки иснованя.

Заш лєм, як ше то звичайно случує, надїю нам даваю наймладши – шейсц представи за дзеци. Браво шапутраки! На нїх остава и швет, и Мемориял.

Щешлїви нам, Руснацом, пейдзешати Драмски Мемориял Петра Ризнича Дядї.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 175 раз, нєшка 1)