Ютре промоция кнїжки Владимира Сабо-Дайка

автор злк
857 Опатрене

КОЦУР – На ютре, 28. юлия на 20 годзин у коцурским Руским доме будзе отримана промоция кнїжки покойного културного дїяча Владимира Сабо-Дайка „Вибрани писнї и проза”.

На промоциї буду читани Сабо-Дайково твори зоз кнїжки, а промоцию кнїжки орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ