Ютре протест просвитних роботнїкох опрез Влади

автор ртв/зам
743 Опатрене

БЕОҐРАД – Уния синдикатох просвитних роботнїкох Сербиї (УСПРС) наявела же на ютре, 17. марца, члени того синдикату отримаю протест опрез Влади Сербиї.

Як поведзене на конференциї за медиї, протест ше орґанизує пре нєпочитованє Спорозуменя о ришованю спорних питаньох у просвити, а пре злєпшанє положеня просвитних роботнїкох, будзе ше вимагац и виробок анексу того спорозуменя.

УСПРС инсистує и на запровадзованю платних катеґорийох, а наявене же протест опрез Влади Сербиї почнє на 12,5 годзин.

Члени того синдикату на ютре и у 736 школох школски годзини скраца на 30 минути, та и з тим пошлю вимогу за сполньованє того цо подписане.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ