Ютре сход о образованю на меншинских язикох

автор зам
769 Опатрене

БЕОҐРАД – Центер за виглєдованє миґрацийох и Фонд за отворене дружтво на ютре, 2. марца, у Беоґрадзе орґанизую округли стол з тему „Меншински язики у процесу евроинтеґрацийох: Отверанє Поглавя 26 и Други звит о запровадзованю Акцийного плану за Поглавє 23 у 2016. року”.

На сходзе будзе слова о образованю на меншинских язикох у процесу евроинтеґрацийох, досцигнуцох и виволаньох у образованю на язикох националних меншинох, а плановане и кратше представянє горе спомнутого другого звиту о витворйованю Акцийного плану за национални меншини у Сербиї.

Ютрейши округли стол будзе отримани у Готелу „Москва” на 11 годзин, а спред Националного совиту Руснацох будзе присуствовац предсидателька Одбору за образованє Мелания Римар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ