Явна поволанка за програми фаховей пракси и оспособйованє приправнїкох

автор сен
831 Опатрене

НОВИ САД – Город Нови Сад обявел Явну поволанку за витворйованє програмох фаховей пракси и Явну поволанку за фахове оспособйованє приправнїкох на териториї Городу Нови Сад за 2017. рок.

Програма приправнїкох подрозумює 12-мешачне фахове оспособйованє за самостойну роботу у фаху и здобуванє условия за покладанє приправнїцкого, односно другого фахового испиту.

Опредзелєни пенєж за 80 приправнїкох, а средства хтори роботодавателє достаню за витворйованє програми наменєни за надополнєнє трошкох за заробок приправнїка мешачно 39 000 динари.

Програму фаховей пракси ше витворює од шейсц до 12 мешаци, а того року Город опредзелєл пенєж за вєдно 119 нєзанятих, векшином за особи з високим образованьом.

Особи котри закончели тророчни студиї и буду окончовац фахову праксу буду доставац 18 000 мешачно, а особи котри закончели найменєй штиророчни студиї буду доставац 20 000 динари, з тим же обезпечени и 10 000 динари за покладанє фахового испиту.

Явни поволанки за програму приправнїкох и програму фаховей пракси отворени до 10. марца, а вецей информациї мож достац у Городскей управи за привреду, Руменацка 110а, на числа телефонох 452-414, 6614-085 и 66-24-282, та на сайту Городу Нови Сад – www.novisad.rs, у рубрики „Актуални документи”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ