ТАМАРА ХРИН

автор Ясмина

f Tamara HrinТАМАРА ХРИН народзена 16. марца 1987. року у Вербаше. Основну школу и Ґимназию закончела у Руским Керестуре. Закончела докторски студиї Методики наставней хемиї, на Природно-математичним факултету у Новим Садзе, дзе є и занята як асистент. Добитнїк є Похвали Слово ћирилице, Шестого Фестивала поезиї Ћирилица-слово српског лица (Петровац на Млави, 2014), потим другей награди за поезию Силвија Павић (Фестивал Рудничка врела, Ґорнї Милановац, 2013), Плакети Момчило Настасијевић, як и числених наградох за поезию на медзинародних фестивалох поезиї младих у орґанизациї сцени шицких креативних у Новим Садзе. Як лауреату Фестивала поезиї младих у Вербаше 2014. року, обявена єй кнїжка Седма фарба нєба. Обявела збирку поезиї на руским язику Колїба страху (2012). Добитнїк є награди Литературного слова Мирослав Стрибер. Жиє у Новим Садзе.