АЛТЕРНАТИВА ХТОРА ДАВА НАДЇЮ

автор маф
1.1k Опатрене

На Медзинародним стретнуцу Економиї заєднїцтва у Крижевцох участвовали коло 180 особи зоз 10 державох з реґиону, а медзи нїма и 12 поднїмателє, од 16 кельо уключени до будуцого Здруженя Економиї заєднїцтва зоз Сербиї. Були и 40 млади и студенти хтори ЕЗ допринєсли и зоз своїма мастер и докторскима роботами.

У резиденциї Крижевского владичества у Крижевцох у Горватскей, 20. и 21. фебруара отриманe Медзинародне стретнуце Економиї заєднїцтва з мотом „Економия заєднїцтва: алтернатива хтора дава надїю”. Медзи учашнїками були и поднїмателє зоз Сербиї.

Стретнуце отримане у рамикох означованя 25-рочнїци економиї заєднїцтва (ЕЗ), та почало зоз репортажу „На жридлох економиї заєднїцтва” хтора настала у Бразилу, по надихнуцу Кяри Лубик, сновательки Руху фоколарох, а найвекши акцент дати на младих хтори вше баржей заинтересовани за идею ЕЗ хтора „єдини справедлїви економски модел”.

НОВИ ДРАГИ ДЇЛОВАНЯ

У препатрунку 25-рочного искуства винєшени искуства поднїмательох и спатрени теми „И худобство богатство зоз перспективи заєднїцтва”, та „Чи треба же би млади преширйовали ЕЗ”.

О дальших перспективох ЕЗ бешедовал проф. др Луидїно Бруни зоз Италиї, хтори и предсидатель Шветовей комисиї ЕЗ. Вон наглашел же „нєшка ЕЗ вецей нє лєм пророчество лєбо виволанє, алє стварносц на хтору велї патра з надїю, глєдаюци нови драги економского дїлованя”.

EZ-Serbija

Медзи привреднїками хтори винєсли свойо искутво були и пецеро зоз Сербиї, а медзи нїма и поднїматель зоз Кули Янко Катона, хтори и координатор Здруженя ЕЗ у Сербиї хторе у процесу формованя, та член Европскей комисиї ЕЗ.

Учашнїки по тематских роботньох розпатрали теми як цо менаджмент и заєднїцтво, дзе дати напрями як водзиц подприємство ЕЗ, умрежованє медзи подприємствами ЕЗ и младих, Людзе у потреби ше рахую як партнере ЕЗ, потим ЕЗ як стил живота, та старт-ап подприємства – од идеї по реализацию.

ТРЕНД РОЗШИРЕНИ У ШВЕЦЕ

Орґанизована була и панел дискусия о тематских роботньох на хторей найактивнєйши були осем универзитетски професоре економиї зоз Горватскей хтори участвовали на стретнуцу.

Тиж були и 40 млади и студенти хтори ЕЗ допринєсли и зоз своїма мастер и докторскима роботами на тему новей економиї и тот тренд барз розширени у цалим швеце. Медзи студентами були и тройо зоз Сербиї, а єдна з нїх и Терезия Катона з Руского Керестура.

На стретнуцу участвовали коло 180 особи зоз 10 державох з реґиону, а медзи нїма и 12 поднїмателє, од 16 кельо уключени до будуцого Здруженя ЕЗ зоз Сербиї.

Стретнуце закончене зоз тему „Култура заєднїцтва у перспективи гаризми єдинства”.

Як єдно зоз заключеньох стретнуца визначене же потребне обдумац нову стратеґию промоциї и ширеня ЕЗ, хотри прилагодзени часу и вше векшому интересованю младих.

Stretnuce EZ Krizevci

У СЕРБИЇ БУДЗЕ ШКОЛА ЕЗ

Члени Економиї заєднїцтва зоз Сербиї на стретнуцу представели свою Школу ЕЗ хтору, як потолковал координатор Янко Катона, планую витвориц у циклусох, кажди три мешаци през викенд, у периодзе 2016/17. року.

Школа будзе составена зоз штирох тематских часцох, наменєна є шицким заинтересованим, а найбаржей младим, од штредньошколцох по студентох и младих, та будуцих поднїмательох.

На стретнуцу у Крижевцох Школа барз високо оценєта, а окреме инспировала професорох зоз Горватскей же би подобну отримали и у своїх штредкох.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ