Анамария Няради положела за чарни пас, Наташа Ковачевич за кафови

244 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Карате клуб „Русинˮ у Спортскей гали у Руским Керестуре нєдавно отримал и  покладанє за паси.

На покладаню, за помаранчецови паси положели єденацецеро каратисти – Кристина и Теодор Гарвильчаково, Стефан и Маша Ковачевичово, Дарко и Марко Еделинсково, Мартин Пашо, Стефан Такач, София Чуни, Лина Папуґа и Александра Кекень.

За жовти пас положели седмеро каратисти – Маша Ерделї, Матеа Бучко, Милица Дякула, Андрей Надь, Феликс Ковач, Филип Дудаш, Теодора Милинкович, а за били паси положели пецеро змагателє – Иван Чапко, Леон Боднар, Лука Папуґа, Кристиян Блаґоєвич и Виктор Шимко.

На покладаню за висши паси, Анамария Няради положела за чарни пас, а Наташа Ковачевич, после краtшей павзи зоз тренираньом, за кафови пас.

З тей нагоди, зоз КК Русин поволую и своїх старших членох зоз Керестура же би ше ознова активовали и уключели до тренираня будуцих ґенерацийох того спорту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ