Анкетованє о одкладаню твардих одруткох

автор вл. дїтко
218 Опатрене

ШИД – Општина Шид, у сотруднїцтве зоз Министерством защити животного штредку, ЯКП „Стандард“ и Японску аґенцию за медзинародне сотруднїцтво, почала реализованє проєкту о управяню з твардима одрутками.

Пре тото у новембру будзе окончене анонимне виглєдованє на подручу шицких населєних местох у општини, а окончи го аґенция „Смарт плус Рисрч“ (SMART PLUS RESEARCH).

Анкетованє информативного характеру и достати информациї буду похасновани за витворенє тирвацого ришованя одкладаня одруткох у општини Шид.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ