Анґажована особа за отримованє керестурскей Спортскей гали

автор а. медєши
895 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдавно законченей явней набавки витворени условия за анґажованє особи хтора будзе пораїц и отримовац Спортску галу у Руским Керестуре.

Анґажована особа почала пораїц Спортску галу 4. фебруара, будзе робиц шлїдуюци шейсц мешаци, а потим ше розпише нова явна набавка.

Здогаднїме, вредносц явней набавки прешлого року була милион динари зоз ПДВ-ом за 2019. рок, хтори були обезпечени з општинского буджету, а хтори нє були достаточни за тоту наменку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ