Бависка на хторих шицки побиднїки

автор а. паланчанин 6. септембер 2019

Блїжи ше конєц лєта, та з нїм и календар наших манифестацийох. Наша найзначнєйша спортска манифестация, Спортски бависка „Яша Баков”, од початку того року отримала 10 турнири. По конєц рока би требали буц отримани ище голєм пейц.

Перши отримани у Новим Садзе, а то бул турнир у билияру. Потим шлїдзели турнири у кошарки „3 на 3”, столним тенису, лапаню риби на дуґов, шаху, малим фодбалу за пионирох, змаганє у вареню пасулї, одбойки на писку, фодбалу за сенироски екипи и прешлого викенду отримани турнир у малим фодбалу „3 на 3” у Миклошевцох у Републики Горватскей.

То змагательни биланс, затераз, а яки будзе конєчни укажу податки на рочней Скупштини Спортских бавискох „Яша Баков” кед будзе закончени и тот турнирски рок.

Роками средства зоз хторима наша найвекша спортска манифестация розполага скромни. Того року очежуюцe було и тото же и таки скромни средства нє були начас уплацени на рахунок Бавискох. Медзитим, заш лєм шицки потераз отримани турнири були  успишно орґанизовани, насампредз дзекуюци сцелосци и упартосци наших спортских дїячох и аматерох.

Кед слово о числу змагательох, и воно подобне потерашнїм. Нажаль, ище вше ше на турнирох нє зявюю екипи зоз дзепоєдних наших дружтвох и местох, алє ище вше присутне оптимистичне наздаванє же ше у новим турнирским циклусу и тото пременї на лєпше.   

Фундаменталне опредзелєнє бавискох хторе ше отримує уж 28 сезони, уж тераз мож повесц, очуване.  То чуванє памятки на нашого велького спортского учителя Яшу Бакова.

Тиж так важне надпомнуц, же як и вше потераз, та так и тогорочни турнирски рок у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” сполнєл и свойо други функциї, а то друженє на спортских змаганьох дзе резултати анї нє вше найважнєйши. Заш лєм, треба повесц же у Миклошевцох победзела екипа Искри зоз Коцура.

(Опатрене 73 раз, нєшка 1)