„Байкаˮ достала средства по проєкту за унапредзованє родней ровноправносци

автор а. медєши
345 Опатрене

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Заводзе за родну ровноправносц у Новим Садзе, прешлого тижня зоз представнїцами здруженьох гражданох на териториї Войводини подписани контракти за додзельованє безповратних средствох за финансованє проєктох, медзи хторима и Здруженє женох Байка.

Окрем Байки, хтора по проєкту под назву Креируйме културни образци достала 240.000 динари, безповратни средства у вкупним виносу од 5.330.000 динари достали ище 22 здруженя гражданох и жени, хторим на тот способ дата потримовака у реализациї активносци на унапредзованю родней ровноправносци у своїх локалних заєднїцох.

Средства додзелєни за проєкти з обласцох унапрадзованя положеня женох у обласци здравственей защити, образованю младих, информованю и едукациї женох и дзивчатох за примену нових технолоґийох, зоз акцентом на дискриминовани ґрупи женох.

Здруженє женох Байка, проєкт будзе реализовац у двох фазох, у першей заплановане отримованє преподаваньох на тему родней ровноправносци, док друга часц будзе практичней природи, односно буду отримани роботнї – тканє, рисованє на склу, плєценє кошарочкох, гекланє и подобне.

Проєкт треба же би бул реализовани по 28. фебруар шлїдуюцого року.  

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ