Балованє после вецейдеценийней паузи

автор сас 25. новембер 2016

Дюрдьовска младеж прешлей соботи орґанизовала нову подїю на котрей як и на велїх других було друженя и упознаваня младих на єдним месце, а з вецей местох, то була и основна намира тей подїї. Всоботу, 19. новембра после вецейдеценийней паузи нє орґанизованя балу за младих у валалє, у дюрдьовским КУД „Тарас Шевченко” отримани перши Младежски бал.

Идея о Младежским балу постої уж дасекльо роки, а аж тераз дозрела, та ше одшмелєли зорґанизовац таки вечар. На Балє шицких присутних привитал Борис Цап, єден з орґанизаторох, котри госцом подзековал на довирию и пожадал же би крашнє препровадзели тот вечар.

– Заключели зме же би було добре орґанизовац дацо нове за младих, а же би нє була класична журка. Идею потримало красне число активистох з нашей орґанизациї, та зме ше швидко порадзели и  почали з орґанизацию – гварел Борис Цап член Роботного цела за младих НСР и єден з активнєйших при дюрдьовскей младежи.

На Балє привитали 103 госцох, грал „Пицикато бенд” котри младих забавял з преважно руску музику, з народного и забавного жанру. Бал бул традицийней форми, та окрем смачней вечери, вешеля до рана и добрей музики, домашнї пририхтали богату томболу з рижнороднима дарунками.

Од циґоня за лапанє риби, кнїжкох, балансованє ґумох на авту, по торти, домашнї продукти з меса, цеста, полудзенки и вечери, по козметични услуги. Томболу даровали спонзоре зоз Жаблю, Тителю, Руского Керестура, Ветернику и Дюрдьова, а домашнї з Дружтва даровали два уходнїци за бал за идуци рок, продукти з креативних роботньох, пенєжну, як и главну награду, а то таблет котри остал у валалє. Достала го Тамара Салаґ.

– Векши почежкосци у орґанизациї балу нє було, и надалєй ше намагаме уключиц цо векше число младих до наших орґанизацийох. Видзи ми ше же од шицкого, бал було найодвичательнєйше орґанизовац – гварела Оля Балїнт, єдна з водзацих у младежскей орґанизациї.

Домашнї задовольни зоз орґанизацию и одволаньом младих, та маю у планє же би тот бал постал традицийни. Же би младежски бали требало отримовац и у других наших местох шведоча госци котри приємно нєсподзивани зоз тоту активносцу и анґажованьом младих у дружтвеним живоце Руснацох у Дюрдьове. Медзи госцами на балє окрем Дюрдьовчанох, було красне число младих з Руского Керестура, Коцура, Вербасу, Нового Саду и Петроварадину.

За орґанизацию того балу млади мали найвекшу потримовку Управного одбору КУД „Тарас Шевченко”, спонзорох котри подаровали дарунки и наших медийох, а за цо им окреме подзековали.

ЗЄДИНЄЛИ ИХ РОКИ, ИНТЕРЕСОВАНЯ И СМАК

Альоша Виславски, Петроварадин

Першираз сом на младежским балу, пачи ми ше. Порадзел сом ше з товаришом з Дюрдьова, та зме пришли. Бал красна нагода за упознаванє, журка вшадзи иста, а бал заш лєм цошка цо иншаке, святочнєйше. Тиж так то красна нагода за презентованє нашей музики, и часци нашей култури, другим народносцом.

Михайло Колошняї, Дюрдьов

Потераз сом нїґда нє бул на балу, дружтво ше порадзело же придзе та ше ґу нїм и я приключел. Нє побановал сом, шицко ми ше пачи, добре зорґанизоване, а нарок сиґурно придзем ознова.

Мирко Пап, Нови Сад

Дюрдьовчанє ше наисце намагали же би шицко було як треба. Пачи ми ше шицко. Бул сом на Младежским балу у Руским Керестуре, музика там була подобна а атмосфера ше ми видзи же лєпша ту у Дюрдьове. Нє обчековал сом же будзе так фино и тельо вельо людзох.

Кристина Сабадош, Руски Керестур

Добре же тот бал скорей як шицки други, та ше нє позбиваю. Пачи ми ше же було рускей музики и танци. На тот способ ше их нє забудзе, а ми млади маме нагоду дружиц ше. Кед сом чула же у Дюрдьове будзе бал, такой сом знала же придзем, потримац тоту орґанизацию, дружиц ше и вешелїц з парняками.

(Опатрене 3,528 раз, нєшка 1)