Барз напарто жиц з другого боку камери

автор л. костелник 17. авґуст 2019

Млади ґлумци зоз Руского Керестура, Себастиян Няради, Андрей Орос и Иван Емейди, познатши як „Сту(пи)денти” свою You-Tube кариєру почали зоз знїманьом видео-знїмкох гумористичного характеру хтори барз значни за збогацованє комичних змистох у рускей заєднїци. Тричлена екипа  гумористох ма вше вецей фанох на You-Tubе, а штварти член, Сашо Палєнкаш, хторого нє видно од камери, прави знїмки и монтира шицко цо ґлумци, менєй лєбо вецей щиро и правдиво одбавя.

СЕБАСТИЯН НЯРАДИ

Зоз каждим скечом и ориґиналним сценарийом автора Себастияна Нярадия, „Сту(пи)денти”, хтори нам виволую ошмих на твари. Сотруднїцство, медзи тима гумористами, почало прешлого року кед за ,,Днї керестурскей паприґи”  зняли видео-поволанку за  спомнуту манифестацию. Попри велїх обовязкох коло знїманя, у дальшим тексту упознаме ,,Сту(пи)дентох” и цо робя кед су (нє) ,,Сту(пи)денти”. 

– Кед сом нє Ступидент вец сом минимални роботнїк, бо робим за минималєц. Иншак, закончел сом руски язик и литературу, и нормално, мало ми хибело же бим нашол роботу у фаху. (Кед „Руске слово” чита тот текст, та нє так же ми нє може понукнуц роботу.) Поправдзе, анї сом нє глєдал роботу, бо и так нє можем потрошиц кинту заробену зоз Ступидентох… Мой дзень почина так же пиєм кафу и опатрам кельо єст препатрунки на You-Tube, вец патрим кельо нам исти уплацел на заєднїцки рахунок, кед мало, идзем до дїда, та у ньго патрим Ступидентох, вец до родзини, сушедох, и нагребе ше. Дакеди на Facebook-у ,,као” нєздобачки пошлєм людзом линк и напишем: ,,Упс, гришка” и так ше назбера добре число и патрачох и доларох. Зоз Ступидентами ше дружим през викенд и то ми досц, бо ми после того друженя треба длугоки одпочивок од нїх. Там ґлумим же нє любим Коцурцох, цо нє правда у реалним живоце. Нє можеш дакого нє любиц кед маш коренї отамаль (нє пишим ше у тим, алє цо тераз). Тераз нє знам чи ми чукун дїдо з Коцура, чи аскурдєл, чи ,,сиви орао” добре, то Серби маю такого, ми би вец требали мац ,,шивого медведза” та єден з нїх. Процив ЛҐБТ знова нє мам нїч, то сом уруцел же би Ступиденти були интересантнєйши.

Шлєбодни час у живоце углавним препровадзуєм мудро, по шпитальох, ришуєм ше нєпотребних орґанох и так. Дакеди пишем сценария, уж кед гори под ногами, а тераз сом почал писац и представу, так же публика може пошвидко обчековац спектакл зоз Ступидентами и стандарднима госцами – толкує Себастиян.

АНДРЕЙ ОРОС

– Нє лєгки ступидентски живот. Мойо колеґове зоз тим буду согласни (гоч ше ми нє барз ,,пахаме” у приватним живоце), насампредз пре тоту значну терху хтору ношиме а хтора ше вола авдиториюм и популарносц. При таким огромним и фаховим авдиториюму як цо то руска заєднїца, нє лєгко ускладзиц приватни живот зоз животом селебрития. Праве прето ше я, кед найдзем хвильку у хторей можем одпочинуц, намагам нє мац контакт зоз другима зоз екипи хтора роби на тим вельким проєкту.

Як би гварела єдна гвизда естради ,,Све је ово шоу бизнис”. Наглашел сом то и у єдним другим интервюю, же зме ту найвецей пре пенєж Цо робиц, таки то швет, та ше мушиме знаходзиц. Найвекши хасен, окрем пенєжу, за будуцу кариєру ми таки же можем повесц же сом бул ютюбер и инфлуенсер, цо мушице припознац, барз значне у нєшкайшей системи вредносцох.

Поздрав за Сашу Палєнкаша и шицких хтори допринєсли же би тот наш проєкт вироснул по таки уровень яки є нєшка – закончує Андрей.

ИВАН ЕМЕЙДИ

– Кед сом нє ступидент, вец ше намагам буц нормални чловек, лєм то нє барз виводлїве пре популарносц хтору нам тот проєкт принєсол.

Кед мам шлєбодного часу, найвецей уживам читац писемка од наших фанох. Наймилши ми тоти дзе попри красного тексту єст и даяка стотка, двастотка (чи динар, долар, нє таке важне, лєм най нє будзе форинта). Напевно же нам и медийска потримовка вельо значи, та часто уживам давац вияви и ,,папарацом” хтори по цали дзень шедза опрез наших квартельох зоз намиру же дознаю даяки цикави информациї з наших приватних животох. Свой шлєбодни час намагам ше вихасновац цо квалитетнєйше прето же то хвильки у хторих сом нє примушени препровадзиц час зоз Себастияном, а таки хвильки наисце нє маю цену. Но, алє понеже ми Себо и Андрей братняци у приватним живоце, примушени сом ше з нїма дружиц и звонка Ступидентох, бо, як гваря, родзину нє мож виберац. И за конєц, сцел бим подзековац Сашови за шицок труд хтори уклада до нашого проєкту прето би без нього, нє було анї Ступидентох. Поправдзе, вон єдини з нас штверих хтори ма даяки талант – гвари Иван.

САШО ПАЛЄНКАШ

При наших Ступидентох вше присутна доза гумору, а вельку улогу ма и Сашо Палєнкаш зоз Руского Керестура, хтори реализовал проєкт так же би бул комплетни зоз визуелнима ефектами. До сотруднїцтва зоз Ступидентами, Сашо дошол, як гвари, зоз добру дзеку бо му гварели же им треба лєм даскельо минутни скечи, док у пракси то випадло дакус иншак.

– Уж после даскелїх епизодох зме ше „опахали” и поставели шаблон роботи. Стреду ище нє знаме чи ше епизода знїма, штварток потвердзуєме же ше випатра знїма, зоз пиятку на соботу Себо пише текст, бо рано знїманє, собота вчас рано кафа и ,,ученє” тексту, после кафи обдумуєме хтора часц тексту будзе хтори кадер, знїманє, 500 раз повторйованє єдней сцени, бо нє знаю текст, кед ше дакус ,,охладзим” и вичитам до дзешец – правим нови план знїманя же бим голєм дацо могол змонтирац. Понеже шицко робиме зоз єдну камеру и монтажу робим сам, одбера ми тельо часу же скоро кажди дзень по голєм годзину-два дацо мушим зробиц док гевти троме за тот час и забуду же Ступиденти вообще и постоя. Попри тим, Себо ми ище увалєл направиц и ушорйовац Ступидентох на Facebook боку. Иншак, добри су, слухаю суґестиї и дакеди ми пошлю фотки зоз друженьох Ступидентох и госцуюцих ґлумцох – констатує Сашо.

(Опатрене 305 раз, нєшка 1)