Безплатна анализа квалитета води зоз студньох за наводньованє

автор М. Тамаш 18. юний 2021

Вода у хторей єст превельо желєза и манґану затика и знїщує систему за наводньованє. Акция безплатней анализи води будзе тирвац до конца рока и Департман потим обяви урядови звит

Департман за ушоренє, хаснованє и защиту водох Польопривредного факултета у Новим Садзе оможлївел польопривреднїком же би задармо преверели квалитет води зоз студньох хтори хасную за наводньованє у польопривреди. Роби ше о проєкту чия реализация почала пред трома роками у сотруднїцтве з Институтом „Биосенсˮ, гутори професорка др Ясна Ґрабич з того Департмана. Бул то менши проєкт правеня филтерох за желєзо, хтори порушани потим як на терену констатоване же польопривреднїки маю реални проблеми, и же приходзи до затиканя системох за наводньованє.

СТРАТЕҐИЯ НАВОДНЬОВАНЯ

Прешлого року порушани вельки проєкт на державним уровню, хтори ма циль унапредзиц наводньованя у нашей жеми.

– У питаню пейцрочни план розвою системи за наводньованє у Сербиї  – Виробок нарису Стратеґиї наводньованя за период 2022–2031. рок зоз пейцрочним Акцийним и инвестицийним планом – гутори др Ясна Ґрабич.

Резултати анализох указую же єст води у хторих єст звекшана концентрация желєза и манґану.

– У таких ситуацийох польопривреднїки треба же би були осторожни, окреме тоти цо сцу войсц до векших инвестицийох за системи за наводньованє, бо звекшани концентрациї можу знїщиц опрему. После длугшей експлоатациї системи, у периодзе од даскельо роки, система ше позатика, а кед у питаню система капка по капка, приходзи до дробних перфорацийох. На контактней поверхносци медзи воду у цивох и воздухом приходзи до нагромадзованя желєза и затиканя системи, так же даєдни часци поля буду барз заляти, а други нє достаню води и вец и рошлїни и польопривреднїк маю чкоду. Нє добре же ше у сезони нє може реаґовац и одстранїц проблем – гутори др Ґрабич.

ДОСТАНЄ ШЕ ФАХОВЕ ДУМАНЄ

Попри желєза и манґану роби ше анализи за анйони и катйони, насампредз мера ше натриюм, калиюм, маґнезиюм и їх одношенє, вец сулфати, карбонати и бикарбонати. На основи анализох по даскельо шветових квалификацийох, дава ше фахове думанє о хасновитосци тей води за наводньованє.

– На основи анализи ми знаме як вода будзе вплївовац на систему за наводньованє и на жем. У Войводини маме барз минерализовану жем, зоз вельо натриюму и приходзи до засольованя жеми, а то барз нє добре. И зоз водами зоз беґельскей мрежи, дзе приходзи до „квитнуца води”, тиж маме проблем за наводньованє и за нїх треба найсц ришенє – гутори др Ґрабич.

У плану направиц детальну карту, хтора будзе доступна шицким польопривреднїком, на хторей годно видзиц у хторих реґионох єст критични места, дзе вода зоз студньох засицена з векшим количеством желєза и манґану

(Опатрене 37 раз, нєшка 1)