Богослуженя за Вельку ноц

автор клї
1.1k Опатрене

КРИЖЕВСКЕ ВЛАДИЧЕСТВО – У грекокатолїцких парохийох Крижевского владичества у Сриме, у местох дзе жию Руснаци, вирни ше з богослуженями пририхтую за преславу Велькей ноци, по григориянским календаре.

Як Рутенпрес дознава од парохох у местох дзе жию Руснаци, Служба Божа на спомин Тайней вечери у Петровцох нєшка, на Желєни штварток, будзе на 17 г., а ютредзень, на 15 г. будзе покладанє плащанїци до Божого гроба. На соботу Всеночне и Пасхална утриня буду на 20 г., а на Вельку ноц Служба Божа з пошвецаньом пасхалного єдзеня будзе на 10 годзин. На Други дзень Велькей ноци у Петровцох будзе мированє.

14-Krizevske-02

Миклошевски вирни Вельки, Желєни штварток означа зоз Службу Божу на 18 г., а на ютре, на Вельки пияток, Служба з нагоди Благовищеня на 10,15 г., а на 16 г. будзе Вечурня, з покладаньом плащанїци. Обиходзенє Христового гробу будзе до 21 годзин.

На Вельку соботу у Миклошевцох Служба Святого Василия Велького и Воскресна утриня будзе на 20, а процесия з обходом коло церкви на 21,30 г. На Вельку ноц на 10,15 годзин будзе Вельконоцна Служба з пошвецаньом кошаркох, а на Треци дзень Велькей ноци будзе мированє.

У каплїчки у Винковцох Служба нєшка, на Желєни штварток будзе на 19 г., а на Вельки пияток на 15 г. покладанє плащанїци. На нєдзелю Воскресна утриня на 7 г., потим и Служба Божа з пошвецаньом пасхалного єдзеня.

У Вуковаре нєшка, на Вельки штварток, Служба Божа на 19 г., а на Вельки пияток на 7 годзин будзе Утриня з читаньом страсних Євангелийох. На 16 г. будзе Вечурня з покладаньом плащанїци, а на соботу на 7 г. Єрусалимска утриня и на 18 г. Вечурня з обходом коло церкви. На саму Вельку ноц на 6,30 г. будзе Воскресна утриня, потим на 8 г. Служба з благословом єдзеня, а на Други дзень швета будзе мированє.

У Райовим Селу Служба Божа на Вельку ноц будзе на 11 годзин.

У шицких парохийох на Вельки пияток и строги пост.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ