Будзе звичайна яр

автор блиц/сен
1k Опатрене

БЕОҐРАД – Того року яр будзе у гранїцох нормали, цо подрозумює ровновагу медзи дижджовнима и слунечнима днями, гварел за „Блиц” вчера, на перши дзень яри, метеоролоґ Часлав Станоєвич. Вон оценєл же рошлїни у добрим стану, та мож обчековац добри и плодни рок.

Початком 21. вику, на ґлобалним уровню температура поросла за 1,5 ступнї, цо уж спричинєло пременки у клими. У Сербиї, як и у остатку Европи, вше частейши вилїви, цеплотни габи, огнї у лєсох и суши.

– Кед знаме же цо спричинєло таки рост температури, вец мож задумац цо принєше рост од три-штири ступнї – шицко тото, алє ище екстремнєйше – гварел помоцнїк директора Националного сектору за климатски пременки Републичного гидрометеоролоґийного заводу Ґоран Пеянович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ