Будзе и конститутивна схадзка Одбору за информованє

автор ядю
608 Опатрене

НОВИ САД – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох нєшка тиж отрима свою конститутивну схадзку, на поволанку його предсидателя Одбору Якима Виная, на 10,30 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На дньовим шоре прилапйованє Дїловнїка о роботи, вибор заменїка предсидателя Одбору и записнїчара, як и упознаванє зоз планами и активносцами у наиходзацим периодзе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ