У Дюрдьове будзе роботня за дзеци

автор л. вереш, фото stock.io
467 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 6. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з початком од 13,30 годзин отрима ше креативна роботня за наймладших членох.

На роботнї дзеци буду правиц дарунки своїм мацером з нагоди 8. марца. Буду подзелєни до трох ґрупох, по возросту. Наймладши, од 4 по 6 роки, буду правиц винчованки, дзеци од 7 по 9 роки буду правиц лепези, а найстарши, возросту од 10 по 13 роки, буду правиц букецики квеца.

Орґанизаторе креативней роботнї обезпечели шицок потребни материял, як и окрипенє, та поволую шицких заинтересованих же би пришли.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ