Будзе ше ровнац дильови у керестурским хотаре

автор м. афич
419 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци 2. фебруара орґанизована порада зоз польопривреднїками о роботней акциї ровнаня дильовох у керестурским хотаре. Порадзене же би ше акцию поробело накадзи допущи хвиля.

На сходзе, хтори орґанизовала Месна заєднїца, були поволани парасти хтори робя жем зоз векшу механїзацию и хтори ше дзечнє одволали же би ше зоз ню уключели до тей роботи.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, Општина Кула помогнє зоз єдним количеством нафти за тоти потреби, анґажує ше и моцну машину ґредер хтору ше пожичи зоз ЯКП зоз Бачкого Ґрачцу.

Зоз сходу поволани и други польопривреднїки, поготов паприґаре хтори нє маю таки моцни машини. Вони у тим заєднїцким интересу можу участвовац лєбо зоз нафту лєбо зоз пенєжним прилогом, а за то предложене по 1000 дин хтори мож подаровац прейґ Здруженя паприґарох Капсикум анум, або и до Месней заєднїци.

Тиж поволани же би ше до Месней явели и други цо нє були на сходу, а жадаю участвовац у тей акциї зоз свою механїзацию.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ