Букети за правих ґурманох

автор а. медєши 15. май 2021

У єй букетох єст шицкого. Од кокосу, нару, ананасу, та по броколи, сир и домашню колбасу. Сабина Сабадош Ром, родом зоз Кули, одата у Керестуре, и гоч є по фаху дипломовани козметичар, уж роками прави букети и рижни аранжмани хтори окрем як декорация, служа и за єдзенє.

 Єй аранжмани людзе поручую за рижни нагоди, жени преферую букети зоз овоци и чоколади, а хлопи, зна ше, зоз меса.

– Одмалючка сом стално дацо правела. Углавним то були нєзвичайни дарунки милим людзом, так же прихильносц ґу креативносци тирва длугши час. Пред 5 роками сом першираз направела дарунок за єден родзени дзень, було то древо зоз чоколади, и теди шицко почало. Велї людзе видзели тото древо, и мой гоби помали постава дополнююца робота. З початку то були рижни аранжмани зоз чоколади – у шкатулки, кошарки, у форми древа…, а пред двома роками сом на интернету замерковала аранжмани зоз овоци и желєняви. Барз ме прицагли и такой сом себе задумала у такей креациї – приповеда наша креативна собешеднїца.

ЗА ПОЄСЦ ЗОЗ ОВОЦИ, АБО ЖЕЛЄНЯВИ

Тото „ремеслоˮ Сабина учела од искусних, од Иї Макеєвей, Рускинї хтора жиє у Новим Садзе, а понеже Ия була задовольна зоз єй роботу, нєодлуга Сабина постала членїца єй тиму.

– Була сом на єдней роботнї хтору тримала тота Рускиня и вона була задовольна з мою роботу, та ме учленєла до своєй академиї. Ту зме онлайн робели рижни „мастер класиˮ, остали зме у контакту, так же нєшка припадам єй тиму – гвари Сабина, а о технїки зоз хтору роби, предлужує:

– Технїка ми тераз уж єдноставна, гоч сом на початку досц вежбала, а и тераз мам дакеди рижни виволаня. У сущносци, шицко ше зводзи на палїчки за рожень. Шицко лїпкам або надзивам на нїх, и так формуєм букет, правим аранжман у шкатулки, кошарки, шольки… Кажда намирнїца ше иншак склада зоз палїчками, цо и „цакаˮ у правеню аранжманох. Найважнєйше же би ше шицко добре уклопело, же би палїчки нє було видно, а знова же би твардо тримали намирнїцу у аранжману – толкує Сабина.

ПО ВОЙВОДЯНСКИ, З СУХОМЕСОВИХ ПРОДУКТОХ

Аранжмани за єдзенє прави зоз шицких можлївих файтох овоци, желєняви, а ту и „Войводянски аранжманˮ, хтори, як му и саме мено гутори, найпополарнєйши при хлопох.

– У декорованю хаснуєм од найдробнєйших овоцох – боровнїци, малини, ягоди, яблука, помаранчата, ананас, та по желєняву – паприґа, броколи, цеснок…, а ту и „Войводянски аранжманˮ хтори зоз сухомесових продуктох – колбаси, шкварки, сланїни, пива, и хтори найчастейше поручую за хлопох. Правим и посни вариянти, то звичайно букети зоз кандираней и сухей овоци, так же у аранжманох шицко за єдзенє окрем квеца и желєнїдла хтори служа за декорацию. Нєдавно сом була и на єдней роботнї карвинґу, же бим могла и квеце и желєнїдло правиц зоз єдзеня. Наприклад ружу зоз цвикли, а желєнїдло и лїсца зоз бундавкох – гвари вона.

Випатрунок и цена букету завиши од вимоги самих купцох, од того яки намирнїци треба положиц, а клиєнти, як гвари, цалком отворени за сотрудзованє.

– Цени индивидуални, у зависносци од того цо ше находзи у аранжманох, яки су вельки, яка форма, так же шицко идзе по догварки.

Кед клиєнт наручи аранжман, перше ше питам чи є за хлопа чи за жену, яка нагода, чи тота особа ма облюбену фарбу, овоц, пице, даяке окремне жаданє… Догвариме ше яка форма треба же би була и велькосц аранжмана, и яки папер треба же бим хасновала за декорованє. Часто муштериї вимагаю же бим до аранжману положела дацо цо тей особи окреме миле, або же бим уруцела дацо франтовлїве.  Потим у моєй глави почина креативни процес. Нїґда нє мож направиц два исти аранжмани, аж и кед хаснуєме исти намирнїци. Кажди аранжмани приповедка за себе, и скоро нїхто нє може остац ровнодушни кед достанє таки специялизовани аранжман, направени праве за ньго – приповеда наша вредна собешеднїца.

ЄСТ И КОМБИНАЦИЯ ЗА ШВИДКЕ ОКРИПЕНЄ

Найчастейши нагоди за хтори людзе наручую єй букети то родзени днї, рижни швета, рочнїци, алє часто маю и франтовнїву ноту. Служа же би дакого орозположели, же би му злєпшали дзень, а з оглядом на настату Ковид ситуацию, Сабина ше здогадла обдумац и аранжман за „Швидке окрипенєˮ.

– Тоти аранжмани настали пре ситуацию зоз Корону, и до нїх кладзем мишану овоц и желєняву, и як єден франтовлїви деталь, додам и шкатулку Це витамину з апатики. Однєдавна аранжмани приношим и на хижну адресу. Барз любим кед мам часу шицко сама зробиц, и кед видзим тоту емоцию и щесце на твари тей особи хторей уручим букет. И за мнє то барз красне чувство, же их моя робота ущесцела, и вец знам же труд нє бул даремни. Тиж, пре ситуацию з вирусом, даєдни фамелиї роздвоєни, нє можу ше часто нащивйовац, та ме прейґ дружтвених мрежох контактую велї людзе зоз иножемства хтори наруча даяки букет за свою милу особу ту у нас, хторей я тот букет и однєшем – задовольно приповеда Сабина, а шицки фотоґрафиї зоз єй дотерашнєй роботи мож найсц на Фейсбуку и Инстаґрам профилу под назву „Сароса јестиви аранжманиˮ.

(Опатрене 190 раз, нєшка 1)