Важне мaц тварду дзеку

автор А. Папуґа 13. фебруар 2016

Лидия Фодор зоз Бачкей Тополї ше прешлого року уписала на треци рок докторских студийох информатики, на Природно-математичним факултету у Новим Садзе, дзе роби як асистентка.

Понеже математику люби одмалючка, по законченей штреднєй школи, Лидия ше уписала праве на Природно-математични факултет у Новим Садзе.

– Длуго сом нє знала за хтори напрям ше опредзелїц, бо ме прицаговала и математика и информатика. Програмованє ме почало вше баржей цикавиц, та сом на концу вибрала студиї информатики. Нїґда сом нє побановала пре вибор студийох. Програма на тим напряме наисце интересантна и креативна, нїґда нє було допито – гвари Лидия.

Гоч закончела ґимназию общого напряму и нє мала таку моцну основу як дзепоєдни єй колеґове хтори закончели фахово штреднї школи, Фодорова нїґда нє одступала од планох, та швидко здогонєла колеґох.

Lidija 1– Початок нє бул лєгки, алє сом була дисциплинована, поряднє сом ходзела на шицки преподаваня и вежби, поряднє учела и покладала испити. То було цалком досц, нє требали ми дополнююци годзини, гоч сом рушела од „нули” – толкує вона.

Лидия була винїмкови студент, а пред тим як закончела мастер студиї, понукнута єй робота на факултету. Перше була виглєдовач сотруднїк, а од фебруара прешлого року є асистентка на Катедри за информацийни технолоґиї и системи на ПМФ-у. Трима вежби студентом основних и мастер студийох.

– На початку ми було покус чудне. Дакеди сом шедзела у тих лавкох, а вец сом нараз була у улоги асистента. Вецей нє мам трему, любим тоту роботу, наисце є красна – студенти заинтересовани, слухаю, лєгко з нїма робиц, вредзи им помагац. Видзим смисел роботи – гвари Фодорова.

Окрем роботи на факултету, Лидия роби и у Ґимназиї „Йован Йованович Змай” у Нови Сад, дзе преподава програмованє и програмски язики. Нє ма вельо шлєбодного часу, алє нє занєдзбала гобиї. Поряднє ходзи до теретани, а люби и читац.

– Читам скоро шицки жанри. Любим психолоґию, мистику, трилери, класични романи. Окреме ше ми пачи французки писатель Ґийом Мусо, препоручуєм шицким най пречитаю даєдно його дїло. Найчастейше читам у автобусу, бо кажди дзень путуєм зоз Тополї до Нового Саду на роботу. Читанє ме опущує. Уживам, а квалитетно препровадзим час – додава Лидия.

Найбаржей ю потримовали родичи и леґинь, хтори, як гвари, мали вельо порозуменя и були сцерпезлїви. Найважнєйше єй цо скорей закончиц докторски студиї, за хтори практичну часц роботи пририхтує на тему „Паралелне програмованє и домен: специфични язики”. У тиму зоз другима програмерами, у сотруднїцтве зоз EPFL факултетом у Швайцарскей, роби на проєкту за злєпшованє програмских язикох, конкретно язика „R”, хтори служи за статистику и обрабянє податкох.

– Совитуєм шицким хтори ориєнтовани на природни науки и маю аналитични способ роздумованя же би ше опредзелєли за информатику. Медзитим, нє муши ше буц окремни, нє треба нїч винїмкове, лєм мац тварду дзеку. Треба поряднє окончовац свойо обовязки и вец мож посцигнуц шицко – прешвечує Лидия Фодор.

[/vc_column_text] [box type=”coloured” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Мено и презвиско: Лидия Фодор

Датум народзеня и место одрастаня: 25. юлий 1989. року, Бачка Тополя

Основна школа: Основна школа „Чаки Лайош”, Бачка Тополя

Штредня школа: Ґимназия „Доситей Обрадович”, Бачка Тополя

Основни и мастер студиї: Универзитет у Новим Садзе, Природно-математични факултет, Департман за математику и информатику, напрям – информацийни технолоґиї. Дипломовала 2011, мастеровала 2013. року

Докторски студиї: Универзитет у Новим Садзе, Природно-математични факултет, Департман за математику и информатику, модул: информатика, на хтори ше уписала 2013. року

Награди и стипендиї: Награда Природно-математичного факултета и новосадского универзитета за закончени основни студиї, Награда за закончени мастер студиї информатики „Александар Саша Попович”, стипендия Фонда за млади таланти, стипендия Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою

Науково конференциї: Медзинародна конференция информатики BCI (Balkan Conference on Informatics) у Новим Садзе, 2012. року, Медзинародна конференция информацийних технолоґийох ICIST 2015 (International Conference on Information Society and Techology) на Копаонику, у марцу 2015. року

Роботне место: Асистентка на Катедри за информацийни технолоґиї и системи, Департман за математику и информатику, Природно-математични факултeт, Нови Сад. Професорка у Ґимназиї „Йован Йованович Змай”, Нови Сад

[/box]

(Опатрене 383 раз, нєшка 1)