СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дна 30. октобра наполнєли ше 3 смутни роки як нас занавше зохабела

ВАЛЕНТИНА ВИНАЇ

(1972–2017)
з Руского Керестура


Красни памятки на це чуваю твойо наймилши – супруг Велимир, шестра Сенка и брат Силва з фамелиями
Спочивай у мире Божим!