Вежбанє часц живота

автор З. Колєсар 9. фебруар 2016

Вжиме, кед спортски активносци на отвореним зведзени на минимум, спортисти тренираю нука, а єдна зоз найчастейших часцох тренинґу то

вежбанє у терховнї.

Златко Колошняї зоз Коцура уж коло 15 роки поряднє тренира, мож повесц, класични бодибилдинґ у терховнї, ходзел на рижни змаганя, посциговал красни резултати, а нєшка ма и свою особну терховню.

– Мойо початки були скромни, почал сом зоз даскельома кулями, у основней школи. Теди така файта вежбаня нє була така популарна як нєшка. Алє мнє то заинтересовало перше – рекреативно, а вец сом ше баржей интересовал и почал сом ходзиц на змаганя и мойо вежбанє дало успишни резултати – гвари Колошняї.

Першираз у бодибилдинґу Златко ше змагал у Руским Керестуре дзе освоєл треце место у катеґориї до 80 кили, а вец шлїдзели змаганя у Бечею, Младенову, Банатским Вельким Селу и Беоґрадзе дзе тиж освойовал даєдно зоз перших трох местох.

– То индивидуални спорт у котрим кельо ше трудзиш, тельо и посцигнєш, а успих видно зоз твоєй роботи. Важне витирвац и нє одуставац кед перши даскельо мешаци нєт значни резултати, односно кед ше вельо очекує после даскелїх тренинґох – гвари Златко.

Кед слово о початкох, до терховнї найчастейше починаю ходзиц леґинє коло петнац рокох, пре випатрунок мускулох, алє нє виключене же и младши ходза вежбац до терховнї, алє треба буц осторожни и нє преобтерховац цело котре ше розвива, поручую фаховци.

hlapci kotri najporjadnjejsi u joho teretani. tot mali mu sin

Кед ше добре пририхта цело пред тренинґом, правилно хаснує справи за вежбанє и кед ше чловек правилно костира, вежби даваю резултати. Нєшка єст вельо додатки у костираню, суплементи котри помагаю спортистом же би цо скорей посцигли жадану дефиницию мускулох и зоз менєй вежбанями и часу же би посцигли вецейрочни резултати. То окрем же нє здраве, алє нє дава анї реалну моц мускулом, лєм випатрунок.

–  Кед я почал тренирац, таки суплементи на нашим тарґовищу анї нє було, алє я вельо читал о тим же як ше треба костирац, як унєсц вецей протеїни до цела, а менєй цукру, и то давало резултати. После, кед ше зявели тоти штучни препарати, хасновал сом дзепоєдни додатки, алє вше сом патрел же бим єдол цо вецей прородни протеїни, як цо  биле месо зоз курчеца, рибу, бильчок з вайца, желєняву и подобне – гвари Колошняї.

Правилне костиранє барз важне у каждодньовим живоце, а окреме за резултати у рекреативним и професийним спортским живоце. Хто раз здобудзе звикнуце вежбац и правилно ше костирац цело му то будзе вимагац и после змагательней часци спортскей кариєри.

– Вежбам и тераз, пре здравє, нє ходзим на змаганя, остатнє на котрим сом бул то було у Бачким Петровцу пред трома роками и на тим змаганю сом освоєл перше место у бенчпресу. Мило ми же сом на свою фамелию пренєсол любов ґу здравому способу костираня, ґу тренираню, та и свойого сина унапрямуєм же би похопел же и попри каждодньових обовязкох треба найсц часу за спорт и рекреацию, бо то дава баланс орґанизму. На тренинґу ше вистанє, алє то позитивна вистатосц котра нам после дава вецей енерґиї за шицко друге – закончел Колошняї.

З роками, Златко накуповал рижни справи за вежбанє и оспособел просториї за вежбанє, а любов ґу спорту и бодибилдинґу преширел и на своїх приятельох котри дзечнє вежбаю вєдно зоз нїм, и у його терховнї.

(Опатрене 182 раз, нєшка 1)