Вельки успих и ґимназиялкох и керестурскей Ґимназиї на Математичней конференциї у Атини

автор  зам
1.2k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виглєдовацка робота матуранткох керестурскей Ґимназиї „Петро Кузмяк” Марияни Колошняї и Татяна Ґовля на Европскей математичней конференциї „ЕВРОМАТ”, у Атини, у Греческей, на хторей участвовали коло 350 школяре зоз 16 европских и других державох, високо оценєта як тринаста спомедзи 76 презентацийох, гваря  нєурядово резултати хтори Рутенпрес дознава од менторки спомнутих школярох, професорки математики у керестурскей Ґимназиї Наталиї Будинсковей.

Колошняйова и Ґовльова у Атини пияток, 27. марца презентовац свой проєкт „Експедиция хтора повязує математику и науку о материялох”, односно як ше науку примєнює у технолоґиї. Їх робота виглєдовала єден проиблем у древовей индустриї и понукла за ньго математичне ришенє.

– Презентация наших школяркох була барз добре прилапена, з високима оценами фаховцох и Колошняйова и Ґовльова ше виказали нє лєм з добре порихтану наукову роботу, алє и по своїм знаню з математики и з викладаньоим на барз добрим анґлийским язику – гварела Будинскова.

Визначела же за єдну нєвельку Школу як керестурска, тринасте место барз вельки успих у моцней конкуренциї на европским уровню, а источашнє то и доказ о добрей роботи у керестурскей Ґимназиї и єй руским оддзелєню, и о провадзеню европских трендох. Робота у писаней форми будзе обявена у окремним зборнїку з Конференциї.

У провадзацей часци Конференциї професорка математики у керестурскей Ґимназиї Наталия Будински школяром-учашнїком отримала роботню о ориґамию, з назву „Метаморфоза обичного папера до ґеометрийного цела”, хтора заинтересовала присутних и тиж була добре прилапена у Атини.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ