Вельку часц Войводини внєдзелю залапела хвильова нєпогода

351 Опатрене

НОВИ САД – Як преноши сайт Радио-телевизиї Войводини, велька хвильова нєпогода провадзена з каменцом и моцним бурйовим витром внєдзелю вечар потрафела окраїска Нового Саду, а найгорше було у шайкашскей часци, як и на сримскей часци городу коло Беочину и Баноштору.

Найвекши каменєц потрафел Мошорин, а у Катю и Будисави витор валял древа и телеґрафски слупи, та на терен мушели висц и новосадски огньогасци.

Улїчки у Мошорину були били од ляду, а каменєц падал и у Ковилю, Беочину, Баноштору и Футоґу. Фасади на дзепоєдних хижох очкодовани, а нанєшена и велька чкода шацом.

У Дюрдьове гваря же нє паметаю таку нєпогоду. Дул моцни бурйови витор, котри знїмал черепи зоз закрицох, поодкривал хлїви и чардаки, а каменєц велькосци лїсковца у єдней часци хотара потлукол сою, а кукурицу звалєл по жем.

Як сообщене зоз здруженя Спортски бависка Яша Баков,у нєдзельовей бурї звалєне древо опрез Рускей школи дзе ше находзи биста нашого спортисти и олимпийца Дюрдьовчана Яши Бакова и, на вельке шесце, остала нєочкодована.

У Руским Керестуре дул моцни витор и падал диждж, алє у самим валалє нє було чкоди. Найгорше було на Билей у керестурским хотаре, дзе моцни запор повалял паприґу.

У Вербаше и Коцуре нє була нєпогоди, лєм дул витор и падал диждж.

По словох Деяна Бобаля, у Бикичу було и дижджу и каменцу, алє нє направена векша чкода.

Централни часци Нового Саду потрафели моцни запори, алє нє було каменцу.

Апатин и Зомбор потрафела буря з краткотирвацим каменцом велькосци лїсковца.

Чкода на польодїлских и заградкарских културох будзе сообщена познєйше.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ