Велї активносци премесцени до другей часци рока

автор aн. медєши
4.4k Опатрене

Пандемия вирусу корона велїм погубела плани, та и здруженьом у Руским Керестуре хтори реализованє тих планох поцагую за даєден други датум, а нє виключени анї финансийни почежкосци. О планох, проєктох и реорґанизациї активносцох бешедовали зме з даскелїма членами валалских здруженьох.
Туристичне здруженє Руски Керестур планує отримац два вельки проєкти „Ноц музейохˮ и „Медзинародни волонтерски кампˮ, и попри тим же обласц туризма од марца була цалком застановена.

ПОТРИМОВКА ВОЛОНТЕРСКОМУ КАМПУ

– Єден спомедзи векших проєктох Туристичного здруженя то вшелїяк „Ноц музейохˮ, хтори, по даяких нєурядових информацийох найвироятнєйше будзе отримани у септембру, як и „Волонтерски кампˮ, хтори би того року бул 14. по шоре, а заплановани є за остатнї тидзень у юлию. Догварка така же орґанизаторе „Волонтерского кампу” Министерство младежи и спорта прейґ нєвладовей орґанизациї „Млади виглєдоваче Сербиї” планую потримац волонтерски кампи хтори заплановани у другей часци рока, з тим же кед ше яви достаточне число младих з иножемства, Камп будзе медзинародного характеру, а кед нє буду заинтересовани пре страх од вирусу Ковид-19, вец Камп будзе на уровню нашей заєднїци. У планє нам написац проєкт по хторим бизме направели виставу фотоґрафийох Петра Дешича, хтори сликовал Руски дзивки у народним облєчиве, а тиж и сотруднїцтва зоз другима валалскима здруженями – гварела предсидателька того Здруженя Любица Няради.

У ПЛАНЄ ДОКОНЧИЦ ЛЄТНЇКОВЕЦ НА БАЗЕНУ

Здруженє спортских рибарох (ЗСР) ,,Колякˮ од активносцох за тот рок планує орґанизовац „Малу школу рибарстваˮ хтора будзе у юнию, як и змаганя „Лапанє на дуґов” и традицийну „Чукияда” у октобру з нагоди Дня ошлєбодзеня Керестура од фашизму.
– Нам ше пре пандемию вируса нє пременєло нїч, бо зме у тим периодзе нє мали заказани нїяки змаганя, путованя, або сходи. Тото цо нам перше у планє, то орґанизованє „Малей школи рибарстваˮ, лєм нам треба найсц дакого хто би дзецом бешедовал о файтох риби у наших водох, а дакус и о очуваню животного штредку. Будзе отримане и змаганє „Лапанє на дуґов” и традиция „Чукияди”, а плануєме докончиц и вибудов тоалету на нашим лєтнїковцу на базену – гварел член Управного одбору Здруженя Владимир Дудаш.

ПРОЄКТ „ПАКЕТ СУВЕНИРОХ”

Здруженє женох „Байкаˮ тераз роби на реализованю проєкту „Пакет сувенирохˮ хтори требал буц закончени по конєц априла, алє пре зявенє вируса, тот проєкт предлужени и достал нови датум, та ше його реализованє обчекує по конєц юния.
– У каталоґу буду продукти Здруженя, алє и рижни други продукти керестурских продуковательох хтори нє члени Здруженя. Кажда жена треба же би вибрала по пейц продукти, та од тих пейц кажда вибере даскельо найрепрезентативнєйши хтори войду до того каталоґу, а на концу будзе отримана и явна презентация и промоция спомнутого проєкту – гварела предсидателька Здруженя Славица Катона.
Здруженє женох „Байкаˮ планує участвовац и на „Керестурским саймеˮ хтори ше отримує у рамикох фестивалу „Червена ружаˮ, як и на „Дньох керестурскей паприґиˮ, алє вельо того завиши и од средствох з хторима Здруженє будзе розполагац – додала членїца Здруженя Наталия Емейди.
Свою активносц обновело и Здруженє гражданох Руска матка зоз схадзку Управного одбору на хторим було слова о поднєшених проєктох на конкурсох Покраїнского секретарияту, як и о конкурсу Шветовей ради РРЛ, а слова було и о наступних активносцох Здруженя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ