Вербащанє найлєпши и у ґуґланю и у штреляцтве

автор апм 2. новембер 2015

ВЕРБАС – Перше место у екипним змаганю у ґуґланю завжало вербаске КПД „Карпати” зоз 526 бодами, друге место КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова з 452, а треце екипа КПД „ДОК” з Коцура зоз 443 бодами на Спортских бавискох „Яша Баков”, хтори всоботу, 31. октобра отримани у Вербаше, як предостатнї тогорочни змаганя.

11-JB-02

„У поєдинєчним змаганю у ґуґланю перше место освоєл Васо Николич з КПД „Карпати” з Вербасу, друге Илия Остоїч з КПД „ДОК” з Коцура, а треце Владимир Загорянски з КПД „Карпати” з Вербасу.

У екипним змаганю у штреляцтве перше место завжали тиж КПД „Карпати” зоз 508 кругами, друге КУД „Др Гавриїл Костельнїк” з Кули зоз 469 кругами, а треце место освоєла екипа „Папивинґ” з Вербасу зоз 379 кругами.

11-JB-03

У поєдинєчней конкуренциї у штреляцтве перше место освоєл Даниєл Радванї з Вербасу зоз 214 бодами, други бул Иґор Бесерминї з Вербасу зоз 210 боди, а треце место освоєл Владимир Жирош з Кули, зоз 208 бодами.

На змаганю участвовали седем екипи з наших местох – першираз екипа КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули (змагала ше у штреляцтве), Дружтво Руснацох у  Суботици, „Русин” з Руски Керестур, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, КПД „ДОК” з Коцура и два вербаски екипи – „Карпати” и „Папивинґ”.

11-JB-04

Вербас, односно Дружтво „Карпати”, уж традицийно домашнї змаганьом у ґуґланю у штреляцтве Спортских бавискох, а турнири отримани у Центре за физичнну културу (ЦФК) „Драґо Йовович”.

11-JB-05

Управни одбор СБ „Яша Баков” и КПД „Карпати” змаганя орґанизовали у сотруднїцтве з ЦФК „Драґо Йовович”, хтори обезпечел просториї без надополнєня, а финансийно их потримали Роботне цело за спорт Националного совиту Руснацох и поднїматель Владимир Загорянски з Вербасу.

По змаганьох, у просторийох „Карпатох” побиднїком уручени дипломи и за шицких учашнїкох орґанизоване друженє и полудзенок.

11-JB-06

(Опатрене 96 раз, нєшка 1)