Веселе розположенє плус приємне дружтво єднаке добра забава

430 Опатрене

 Анї за дочек того, як цо анї прешлого Нового року, пандемия Корона вирусу нє завадзала младим же би вони, кажде на свой способ, преславели дочек Нового 2022. рока. Млади и найволя тоту часц рока, нє лєм пре розпуст хтори почина концом рока, алє и пре шицки швета хтори преславюю зоз фамелию и зоз товаришами.

Дочек нового 2022. рока у каждим месце орґанизовани иншак. Интересанте же дочек того року у Новим Садзе нє орґанизовани традицийно, на главней площи у центру вароша, алє главне збуванє премесцене до Петроварадину. И попри тим Новосадянє ше шицки на 00:00 нашли у центру видзиц традицийни огньомет. Понеже за младих вше вязани журки, чи през дзень, чи вечар, нас интересовало же як млади дочекали Нови рок, понеже за вечарши журки требало мац желєни ковид пасош. Та, як нашо млади преславели новорочну ноц, можеце пречитац у тей новорочней анкети.

Борис Орос зоз Руского Керестура гвари же дочекал Нови рок зоз товаришами у Новим Садзе.

– Перше зме були на дньовей журки у єдним новосадским кафичу, а вец зме вечар були у квартелю. Нє почувствовал сом же у нашей жеми пандемия, прето же од рана варош бул полни з людзми, шицки кафичи були полни, а нїхто анї маску нє ношел. Шицко випатрало цалком нормалне. Углавним, можем повесц же сом задовольни як ше преславело дочек – закончує Борис.

НОВОСАДСКИ ДОЧЕК БУЛ У ПЕТРОВАРАДИНУ

За Нови Сад вязани такволани „дньово журки”, хтори популарни уж вецей роки, а понеже ше ковид потвердзеня глєдало после осем годзин вечар, векшина младих одлучела вихасновац цали дзень за дочек.

– Можем повесц же тот дочек нє бул як дотераз, углавним кажди Нови рок дочекуєм у Новим Садзе зоз леґиньом и з пайташками. Того року було менше дружтво, моя пайташка, єй леґинь и ми двойо. На площи у центру нє бул орґанизовани концерт як цо зме звикли, а до Петроварадину нам ше нє ишло, бо зме знали же будзе вельо людзох и же зме нє годни нїч видзиц. Мнє добра ствар же ше ошлєбодзело центер, та ше могло прешейтац, алє ми звикли же ше вше дацо у центру случує. Пори тим же вшадзи после осем годзин глєдали ковид потвердзеня, було же кафичи и ресторани нє робели. Алє анї то нє таке страшне, бо кед добре дружтво добри и „провод” – през шмих закончує Ивона.

– За дочек зме були у пайташа зоз дружтвом, було нас дас петнацецеро и супер зме ше препровадзели. Прешлого року сом Нови рок преславела зоз фамелию. Цо ше дотика 2021. року думала сом же будзе лєпши, алє нажаль, нє ходзели зме на факултет пре ситуацию з Ковидом 19. Но, понеже нам явели же того року будземе ходзиц, думам же зме годни надополнїц препущене друженє. Тиж сом себе пожадала вецей дзеки же бим робела на себе – толкує Лара Петкович з Нового Саду.

И у Руским Керестуре, Дюрдьове и Коцуре забава за дочек Нового року нє виостала.

– Нови рок сом преславел перше на дньовей журки у Руским Керестуре у дискотеки „Амадеус” до 20 годзин, до теди нє требало желєни сертификати Ковиду 19, а вец зме ше з дружтвом зишли у пайташа дзе зме предлужели друженє. На пол ноци зме пошли до центру патриц огньомет, а и прешлого року зме подобно преславели. Я задовольни як прешол тот стари 2021. рок, алє як гваря – вше мож лєпше, та ше наздавам же тот рок будзе успишнєйши и интересантнєйши – през шмих гвари Ивица Няради з Руского Керестура и жада шицким читачом щешлїви Нови рок.

МОЖ И ДОМА ПРЕСЛАВИЦ

– Того року сом вообще нє мала чувство же нам приходза швета и Нови рок, якошик ше нє чувствовала тота еуфория у воздуху, та зме прето и сам дочек орґанизовали у остатнєй хвильки, 31. децембра. Товаришка и я перше були пополадню на дньовей журки у Новим Садзе, а потим вечар мойо дружтво пришло до мнє дому и ту зме направели друженє и дочекали Нови рок. Шицки були розположени и весели, на пол ноци зме вишли вонка и уживали у рижних огньометох, а того року их у нашим валалє було вельо вецей як прешлих дочекох –  гвари Марина Сеґеди з Дюрдьова.

– Цо ше дотика дочеку Нового року, можем повесц же наисце бул иншаки як други. Лєгнул сом спац скорей як вибило пол ноци и крашнє сом ше виспал. Анї сом нє плановал вельо у вязи зоз дочеком, понеже сом мал друге цо ми було важнєйше у тей хвильки. Було ми якош жаль же сом ше на час нє орґанизовал, алє у исти час ми було и добре так, прето же сом мал три днї одпочивку и надумал сом их вихасновац так же будзем одпочивац од шицкого. Гей же сом дочек преспал, алє петарди и огньомети могло чуц цалу ноц – коментарує Мирон Кухар зоз Дюрдьова.

ПО НЄБЕ ШЕ ВШАДЗИ РОЗПИРСКОВАЛИ ОГНЬОМЕТИ

– Нови рок сом дочекала у Савиним Селу. Була сом у товаришки и з моїма цимерками. Тот дочек сам по себе нє бул дацо иншаки як други, алє пременєла сом место дочеку, понеже сом дотераз була лєм дома. Нє хибело ми нїч. Дружтво було веселе, шицким нам добре було. Пачело ми ше тото же шицко було так як зме задумали. Цо ше дотика того цо ми ше нє пачело, то можебуц тото же зме вчас пошли спац, а могли зме бавиц даяки бависка и ище ше дружиц. Мнє ше видзи же на пол ноци вшадзи випатра подобне – огньомети ше розпирскую по нєбе, а ми ше шицки припатраме – Силвия Маґоч зоз Коцура.

– За Нови рок сом була зоз товаришку и товаришом у мнє дома, слухали зме музику и дружели ше. Мнє дочек бул як и кажди други. Нє пачело ми ше лєм тото же нє пришли шицки хтори мали присц, та нас було мало, алє то нє була причина же би ше ми нє вешелєли. На пол ноци бул огньомет на шицки боки и бул вельо красши як прешлих рокох – весело гвари Анабела Бесерминї зоз Коцура.

За Нови рок наисце значне зоз ким ши, а нє тельо на хторим ши месце. Кед добре дружтво, вецка добра и забава. През тоту анкету можеме заключиц же млади любя буц у добрим дружтве, любя ше шмеяц и вешелїц, нє лєм за Нови рок, алє и на каждей другей преслави. Як цо даєдни уж пожадали, и екипа Мозаїку жичи шицким читачом щешлїви Нови рок и наздаваме ше же нас и у тим року будзеце провадзиц, понеже Вам рихтаме рижни интересанти теми.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ