Виберанки за живот

автор а. саванович 10. април 2022

Тота колумна, поправдзе, требала буц пошвецена швету демократиї – виберанком. Медзитим, док тоти шорики дуркам велї питаня и далєй отворени котри можу мац реперкусиї на будуце одвиванє политичного живота у нашей жеми. Бо, од Беоґраду и резултату у престолнїци вељо того завиши. А там ситуация дзе ше буду бавиц предлуженя, у спортскей терминолоґиї поведзене. Тото цо обецує то велька виходносц на виберанки, бо велї абстиненти вихасновали свойо виберанкове право и заокружели гевтих за котрих думали же им принєшу даяку надїю. Чи ше после резултатох враца до своєй виберанковей гибернациї, укажу шлїдуюци виберанки, бо на каждих виберанкох по правилу найвецей страда надїя, окреме кед розлика медзи першим и другим барз велька. Нормално, тото ше одноши на гевтих цо гласаю контра власци. Тоти цо гласаю за власц, звикли победзовац. Но, стара присловка гутори же кед сце у векшини, нє значи же маце право. На концу, пред двома милениюмами векшина одредзела най Исус будзе розопяти на крижу, а Варава, злодїй, будзе ошлєбодзени. Єст ту и иншаки аналоґиї, но, застановим ше док час.

Мнє тоти виберанки означели два подїї. Всоботу вечар, наволал ме пайташ зоз дзецинства. Крашнє зме ше виприповедали, здогадовали зме ше рижних ситуацийох зоз нашого живота, претресали даяки теми, кус прешли и прейґ политики. Гварел сом му най видзе на виберанки, най виражи свойо становиско там дзе треба, бо знам же є стари абстинент. Гварел же видзе на виберанки и поздравели зме ше. Гоч нє жиєме у истих варошох, догварели зме ше же ше увидзиме пошвидко.

Виберанки прешли, дзепоєдни резултати ше чека, а мнє дочекала вистка же тот мой добри пайташ умар. Шицки проценти и проєкциї престали ме у тей хвильки интересовац. Гоч нє можем повесц же зме у катеґориї младих, алє зме и далєй нє за умеранє, та ме таки подїї вше наженю роздумац о одношеньох котри будуєм зоз людзми котри ми важни и кельо тоти животни обовязки нам дошлєбодзую буц зоз гевтима зоз котрима ше можеце добре чувствовац.

Нажаль, нє ридки чарни вистки остатнїх рокох котри сом доставал на тоту тему. Бо, живот преходзи и мнє и другим, алє дакому вельо швидше вичури. И вец бануєш же ши нє могол вецей квалитетного часу препровадзиц з тима людзми. Бо, живот, обовязки, бриґи… А тельо часу за шмеянє и радосц страцени. У ствари, кажди дзень ми маме виберанки. Яки, насампредз, треба най будземе ґу себе и другим, кельо часу будземе трошиц квалитетно и добре ше чувствовац. И пред тим як сом шеднул написац тоти слова, опатрим на мейлу часц бешеди папи Франциска од 27. марца: „Чисте почитованє командох пре чувство длужносци. То би могол буц и наш проблем, проблем медзи нами и зоз Богом: страциц увагу же Вон Оцец и жиц далєку релиґию, зложену од забранох и длужносцох. А пошлїдки тей нєрухомей дистанци ґу ближньому котрого вецей нє видзиме анї як брата, анї як шестру… Най нас Богородица научи як прияц милосц Божу хтора постанє шветлосц по котрей увидзиме своїх ближнїх”. На тих наших каждоньових виберанкох, важне нє страциц себе у одношеню з гевтима котри нас праве творя таких яки зме. У шлєбоди.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

 

(Опатрене 16 раз, нєшка 1)