ВИБЕРАНКИ: Преглашена друга виберанкова лїстина за парламентарни и покраїнски виберанки

автор р. джуджар
602 Опатрене

 БЕОҐРАД/НОВИ САД – Републична виберанкова комисия (РВК) позавчером,  7. марца преглашела другу лїстину кандидатох за посланїкох на порядних парламентарних виберанкох котри буду отримани 26. априла. То лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма” хтору придала Коалиция „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС)”.

Лїстина ма 250 кандидатох за народних посланїкох, а на перших двох позицийох лидер СПС Ивица Дачич и предсидатель Єдинственей Сербиї Драґан Маркович Палма. Медзи кандидатами находза ше шицки познатши социялисти.

И Покраїнска виберанкова комисия (ПВК) позавчером преглашела другу по шоре виберанкову лїстину –  ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС), Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма”. Лїстина ма 120 кандидатох, а перши на нєй високи функционер СПС Душан Баятович.

 

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ