Викладанє о транспорту керестурским штредньошколцом

автор м. джуджар
142 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Викладанє за штредньошколцох о безпечносци у транспорту, у рамикох кампанї под назву „Ум на друм” котре реализує Аґенция за безпечносц транспорту, у сотруднїцтве зоз Червеним крижом и Совитом за безпечносц у транспорту општини Кула, а у рамикох трибини „Упозори, па помози!” отримане и у керестурскей ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Штредньошколцом, котри активни учашнїки у транспорту як пешаки або бициґлисти, а дзепоєдни уж и вожаче автох, або будуци вожаче, о безпечносци у транспорту и о можлївих ризикох бешедовал Деян Алексич зоз општинского Совиту и Томислав Петрович зоз републичней Аґенциї.

Проєкт ше запровадзує у 15 локалних самоуправох на териториї Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ