Вимоги за паркинґ карти за особи з инвалидитетом од тераз и прейґ еУправи

автор ол. русковски
195 Опатрене

ВЕРБАС – Општинска управа Вербас почнє од 21. фебруара примац вимоги за видаванє инвалидских паркинґ карточкох. Источасно, вимоги мож поднєсц прейґ порталу еУправи, а тота услуга оможлївена од 5. фебруара, преноши општински сайт.

Вимоги од 21. фебруара годно поднєсц на шалтерох 7 и 8 Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општинскей управи Вербас, а по теди лєм прейґ порталу еУправи.

Вимогу подноши особа зоз инвалидитетом лєбо єй родитель/старатель, кед особа з инвалидитетом малолїтна лєбо роботно нєспособна. Же би вимога було успишно поднята, потребне буц реґистровани и приявени хаснователь порталу еУправи.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ