Вистави з нагоди Дня Музею Войводини

автор сен 28. октобер 2016

НОВИ САД – З нагоди Дня Музею Войводини и 169 рокох од снованя Музеуму у рамикох Матици Сербскей у Новим Садзе, стреду, 26. октобра, у Музею Войводини отворени два вистави – „Селєнє Сербох“ и „За горами и долїнами – три вики Словацох у Войводини“.

Виставу „За горами и долїнами – три вики Словацох у Войводини“ отворел покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Штаткич и гварел же вистава представя складни заєднїцки живот у Войводини и на окремни способ презентує треци вик як на просторе нєшкайшей Войводини жию Словаци.

– Наша держава сполнєла свойо обовязки спрам националних заєднїцох-меншинох и з тим досцигла стандарди Европскей униї – гварел Штаткич.

8-Muzej-02

Отворена и часц другей вистави з нагоди ювилею, на хторей и познати малюнок Паї Йовановича „Селєнє Сербох“. Малюнок часц стаємней поставки Народного музею у Панчеве, та тоту часц вистави отворела директорка тей установи Светлана Месицки. Малюнок гражданє можу опатриц по 13. новембер.

На програми означованя Дня Музею Войводини його директорка Аґнеш Озер гварела же главни циль вецейрочного проєкту Музею Войводини було презентованє идентитетских характеристикох Словацох у Войводини прейґ мултидисциплинарней вистави, а зоз заєднїцку роботу кустосох-етнолоґох, историчарох и историчарох уметносцох, на вистави представени материялни, духовни и културни скарб Словацох.

Музей Войводини єдна з найстарших институцийох култури у Сербиї, основана є 1847. року и ма 8 000 експонати хтори одкрити у Войводини.

8-Muzej-03

(Опатрене 71 раз, нєшка 1)