Вишла нова кнїжка Михала Рамача

автор м. шанта
532 Опатрене

НОВИ САД – Михал Рамач, наш поета, новинар, писатель и прекладатель свою длугорочну роботу на прекладаню поезиї зоз вецей язикох коруновал зоз кнїжку хтора пред нами. Кнїжка ма наслов „Перли шветовей поезиї – Розгварка зоз виками – од Ґилґамеша по Мирослава Антича”. Ма два провадзаци тексти хтори би требали увесц читача до святочного читаня шветових поетох, а по руски.

То насампредз Послеслово хторе написал автор прекладох дзе вон виноши свойо одношенє гу цудзим и свойому язику, историят наставаня тих прекладох и почежкосцох з якима ше стретал. Други провадзаци текст то Предслово хторе ма наслов „Пологово болї прекладаня”, а подписує го редактор кнїжки Микола Шанта. У нїм вон акцентує Ґетеову идею о шветовей литератури у чиїм витвореню найвекшу улогу маю праве прекладаче. Тоти културни посленїки хтори робя зоз циню, цихо и скромно, а їх робота ма ґрандиозни пошлїдки по язик на хтори ше преклада  културу вообще.

Шицки преклади у кнїжки зробени прейґ ориґиналного язика. Окрем Епа о Ґилґамешови. То нам назначує автор. Яка то притока ґу язиком при Рамачови кед преклада зоз латинского, старогреческого, давноруского, италиянского, росийского, українского, польского, анґлийского, французкого, билоруского, мадярского и сербского язика. Тот
полиґлота жиє медзи нами и бешедує и пише по руски. Чи то нє за поцешенє за нашу заєднїцу?

Ниа, чию поезию можеме читац по руски у тей кнїжки: Еп о Ґилґамешови, Писню над писнями, Верґилия, Овидия, Тибула, Слово о походу Игоровим, Дантеа, Петрарку, Сковороду, Котляревского, Байрона, Мицкєвича, Шевченка, Пушкина, Петефия, Поа, Рембоа, Купалу, Костича, Аполинера, Диса, Црнянского, Маяковского, Тичину, Ґалчиньского, Давича, Ковачича, Сарайлича и Антича.

Кнїжку мож купиц за 300 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наши дописовательох по наших местох. Видаванє кнїжки финансийно помогла Амбасада України у Беоґрадзе.

Перли шветовей поезиї

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ