ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 25. януара престало дуркац твойо шерцо, мили мой

ВЛАДИМИР БУДИНСКИ

(6. V 1942 – 25. I 2021)


Мили Владо, дзекуєм ци за твою любов, дзекуєм ци за 50 роки цо сом з тобу прежила. У моїм шерцу будзеш жиц навики. Твоя Мара
Спочивай у мире Божим и най це ангели чуваю!
(Опатрене 13 раз, нєшка 1)